En säkerhetsdörr klassas enligt en särskilt given standard. Den ska skydda mot inbrott, brand och oljud. Ska du köpa en säkerhetsdörr kan du först kolla med ditt försäkringsbolag om de kan sänka din försäkringskostnad om du installerar en säkerhetsdörr med högre säkerhetsklass. Här skriver vi om RC-klasser och om EN-1627.

En säkerhetsdörr bör uppfylla vissa krav för att få bli klassad som en säkerhetsdörr. Den ska fungera som ett skydd mot inbrott, brand och till viss del även ljud. Det finns olika grader, eller klasser, som branschen använder sig av för att mäta hur resistent dörren är. Ofta har säkerhetsdörrarna ett mycket standardiserat utseende, anpassat till lägenhetsdörrar. På vissa håll på nätet kan du hitta säkerhetsdörrar i snyggt originalutseende.

säkerhetsdörr

Säkerhetsdörr villa

[emaillocker]Säkerhetsdörrar används både i lägenheter och i villor för att minska ljudinsläpp, öka brandskyddet i hemmet och för att hålla inbrottstjuvarna borta. Brandskyddet på dörren är stadgad enligt lag, en ytterdörr måste uppfylla den lägsta brandskyddsklassen.

Eftersom många inbrott sker i villor är det av extra stor vikt att man som villaägare ser till att ha säkerhetsanordningar för att förhindra inbrotten. Andra sätt att minska risken för inbrott är ökad insyn, belysning och grannsamverkan.

Klass 1, 2, 3, 4, 5

Säkerhetsdörrarna kommer i olika RC-klasser, och kraven på dörrarna är satta med europeisk standard. RC står för Resistance Class, resistensklass eller resistenskapacitet. Klass RC 1 är den lägsta säkerhetsgraden, RC 2 är högre och så vidare. RC 3 brukar räknas som en av de vanligaste säkerhetsdörrarna, men efterfrågan på RC 4 blir högre i områden där inbrotten ökar. Generellt kan tilläggas att antalet bostadsinbrott i villor minskat något sen 2015, även om de generellt är högre idag än för tio år sedan.

  • Klasserna avgörs av ett praktiskt prov på ett ackrediterat institut där man bland annat testar hur lång tid det tar att bryta sig igenom en dörr med olika typer av verktyg, hur lång tid det tar för en eld att bryta sig igenom och hur ljudisolerande dörren är.

Inbrottsskydd

För att en säkerhetsdörr ska få inbrottsskyddsklassning ska den testas enligt nationellt och europeiskt satta standardkrav.

  • Är du osäker på din återförsäljare kan du via sbsc.se kontrollera om just din dörr är certifierad enligt SS-EN 1627.

För att en säkerhetsdörr ska kunna klassas som en klass 4-dörr eller RC 4 ska testpersonen ha fått 30 minuter på sig att bryta sig in med mer avancerade verktyg som borrmaskin eller bultsax. Utav dessa 30 minuter ska 10 minuter ha gått till att aktivt försöka bryta sig in, medan resterande minuter får användas till andningspauser, test av annat verktyg och så vidare.

Dörrarna testas enligt bland annat SS EN-1627, som är ett klassificeringssystem för inbrottsskydd av dörrar, men också för fönster, glas, galler och jalusier. Letar du efter en dörr kan du kontrollera om den har en sådan klassificering.

  • Låsen på dörren genomgår också en klassificeringsprocess. För att en dörr ska få sin RC-klass över huvud taget krävs det att låset följer en viss standard. RC 4 har en enskilt högre låsklass än de andra RC-klasserna (klass 7).

säkerhetsdörr

Brandskydd

I Sverige är det lag på att nya dörrar ska installeras och skydda mot minst 30 minuters eldning. Brandklassens lägsta standard är EI30.[/emaillocker]

Ljudskydd

Bor du i ett lite bullrigare område, nära en bilväg eller tågräls, är det skönt att ha säkerhetsdörrar med bra ljudskydd. Ljudskyddet mäts i dB och ju högre siffra desto bättre skyddar det mot oljud.

Vad säger försäkringsbolagen om säkerhetsdörrar?

Kolla med ditt försäkringsbolag om du kan få en rabatt på din hemförsäkring om du installerar en säkerhetsdörr enligt en viss RC-klass. Har du tur sänker de försäkringskostnaden. Du kan också fråga dem om du behöver betala självrisk om du har installerat en högt säkerhetsklassad RC-dörr.

Hoppas du fick lite klarhet i hur en säkerhetsdörr klassas och vad som gäller.