Betalningsvillkor Annonsering

Betalningsvillkor

20 dagar netto

Material

För materialspecifikationer kontakta Helena Gillberg, [email protected]. Vid ofullständigt material tillkommer kostnader för repro och annonsproduktion.

Distribution

PostNord

Ombokning

Måste ske senast 12 veckor före materialdag.

Annulering

Skall göras inom 5 dagar efter mottagen orderbekräftelse via mail eller fysiskt brev, annars gäller överenskommelsen i sin helhet.

Pris

Pris inklusive reklamskatt. Moms samt faktureringsavgift tillkommer.

Villkor

För ordern gäller de regler som anges i ”Normer för annonsering samt rekommendationer angående reklamidentifiering”. Se vår hemsida, villalivet.se

Kreditprövning

Betalningsvillkoren gäller efter godkänd kreditprövning. Vi förbehåller oss rätten att ändra givna kreditlimit, om så erfordras, till dess utgåvan är tryckt. Efter förfallodagen debiteras ränta enligt gällande räntelag.

Sekretess

Innehållet i denna order skall vara konfidentiellt och får inte yppas för tredje man eller användas för annat ändamål än fullgörande av ordern.

Eventuella anmärkningar mot ovanstående, skall för att vinna beaktande vara oss tillhanda inom 5 dagar. Vi tackar för ordern och ser fram emot ett gott samarbete framöver.