- Annons -

Regeringen har gått ut med att de kommer öka Sveriges solinvesteringsstöd med 200 miljoner kronor under hösten 2017, för att sedan höja med 525 miljoner kronor under 2018. Samtidigt kommer även ett förslag om att genomföra en höjning av stödet för investeringskostnaden från 20 % till 30 % för de hushåll som vill installera solceller på sina tak. 

Solceller kommer att spela en viktig roll i ett framtida hållbart energisystem. Idag står 3 000 hushåll i kö för att ta del av regeringens solinvesteringsstöd. Vi vill också göra det enklare att söka stödet, säger Isabella Lövin, klimatminister.

Tack vare denna ökning av investeringsstödet finns möjligheten att hantera den kön som finns för hushåll som vill installera solpaneler på sina tak. För att undvika att kön byggs upp på nytt har Boverket har fått i uppdrag att göra en utredning för att se om det går att utföra ett undantag för bygglov så hushåll kan installera solpaneler fortare och lättare.

 

Källa: regeringen.se

- Annons -