- Annons -

Finja tipsar: Bygg ett enkelgarage i betong

Ett garage är ofta mycket mer än en plats för bilen. Här förvaras cyklar, trädgårdsredskap och mycket mer. Ibland tjänar det även som verkstad och rätt utformat blir garaget en stor tillgång och ett bra komplement till huset.

Låter du mura och putsa garaget får du en modern och stabil konstruktion som dessutom är både brandsäker och okänslig för fukt, vilket får din bil att trivas extra bra. Att bygga ett garage kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden.

Den här guiden beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Grundmåtten för detta garage

Grundmåttet för detta enkelgarage är 4530 x 7690 mm, vilket ger en total invändig yta på 34,84 m². Vill du bygga ett större garage kan du lägga till en eller flera moduler. Inom parantes anges materialbehovet till en förlängning av garaget med en modul om 1180 mm.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 300 mm under slutlig marknivå.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Lägg sedan ut ­makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut tomrör för el- och eventuella VA-ledningar.

Placera ut L-elementen, justera dem med hjälp av vattenpass och ­profiltrådar samt förankra dem i varandra med fixeringskilar samt en spikplåt per skarv.

Kapa bort 150 mm av ovankanten på L-elementens vertikala delar i ­garageportens hela bredd. Forma med en bräda som låter betongen fylla till L-elementens yttersidor. Fäst en trekantlist i brädans ovankant för att ge betongplattan en avfasad kant.

Fyll upp med makadam till kanten av L-elementens nedre del och packa med vibratorplatta.

Lägg därefter på ett lager isoleringsskivor som sträcker sig 100 mm in över elementen. Fixera skivorna i elementen med hjälp av plastspik.

Förstärk med armeringsbyglar och armeringsjärn vid de kommande ytterväggarna. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa 400 mm.

Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.

Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Mura en trädgårdsmur av murblock där det beskrivs hur du färdigställer muren.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.

- Annons -