- Annons -

Finja tipsar: Bygg ett hållbart stall

Ge din häst det perfekta hemmet, ett nybyggt stall i modernt material försett med en praktisk och effektiv inredning. Stallet är anpassat för tre boxar och en sadelkammare med måtten 6890 x 9460 mm. men kan utökas och ge plats åt fler hästar. I ett nytt och lättarbetat stall trivs både djur och mänskor och den murade och putsade konstruktionen gör det dessutom brandsäkert, okänsligt för fukt och nästintill underhållsfritt.

I beskrivningen specificeras inte grus, makadam, dränering och yttre detaljer som är beroende av tomtens utseende och egenskaper utan avser främst betongarbete, gjutning och murning. Fönster, dörrar och tak behandlas mer övergripande och material som inte ingår i husets stomme, som till exempel installations- och inredningsdetaljer, specificeras inte i beskrivningen.

Att bygga ett stall kräver kunskap inom ett flertal hantverksområden. Den här broschyren beskriver tillvägagångssättet på ett övergripande sätt och kan med fördel ligga till grund för såväl eget byggande som för ett uppdrag till en byggentreprenör.

Inom parentes anges det ökade materialbehovet till ett stall på 6890 x 11800 mm.

Bygg ett större stall

Grundmåttet för stallet är 6890 x 9460 mm, vilket ger en total invändig yta på ca 59 m². Vill du bygga ett större stall kan du förlänga det med en eller flera ­enheter. Inom parantes anges materialbehovet till en utökning med 1180 mm.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 400 mm under slutlig marknivå.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Lägg sedan ut makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut VA-ledningar samt tomrör för el.

Börja i ett hörn och placera ut U-elementen. Justera dem med hjälp av vattenpass och profiltrådar samt förankra dem i varandra med fixeringskilar och en spikplåt per skarv.

Kapa bort 150 mm av ovankanten på U-elementens yttre del i portens hela bredd. Forma med en bräda som låter betongen fylla till U-elementens yttersidor. Fäst en trekantlist i brädans ovankant för att ge betongplattan en avfasad kant.

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Bygga ett stall där det beskrivs hur du färdigställer det.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.

- Annons -