Hem Finja tipsar Bygg fritidshus med murblock
Bygg fritidshus med murblock

Bygg fritidshus med murblock

- Annons -

Finja tipsar: Bygg fritidshus med murblock

Ett komplett fritidshus med sovrum, loft, bad, kök och ett väl tilltaget rum med härlig takhöjd är allt som behövs för att kunna njuta av sommaren fullt ut. Tack vare sina goda värmeisolerande egenskaper fungerar det murade och putsade huset även utmärkt att nytta övriga årstider. Låt det bli utgångspunkt för långa promenader under vår och höst och bjud in släkten att fira en avkopplande jul. Med sin enkla form och fina proportioner passar huset att stå för sig självt så väl som i en tätare bebyggelse.

Fritidshuset är 4,4 x 8,4 x 2,4 m, vilket ger en total invändig yta på 36,96 m².

Ett komplett fritidshus med sovrum, loft, bad, kök och ett väl tilltaget rum med härlig takhöjd är allt som behövs för att kunna njuta av sommaren fullt ut. Tack vare sina goda värmeisolerande egenskaper fungerar det murade och putsade huset även utmärkt att nyttja övriga årstider. Låt det bli utgångspunkt för långa promenader under vår och höst och bjud in släkten att fira en avkopplande jul. Med sin enkla form och fina proportioner passar huset att stå för sig självt så väl som i en tätare bebyggelse. Fritidshuset är 4,4 x 8,4 m invändigt vilket ger en yta på 36,96 m² invändigt. Höjden inne är 2,4 m.

Den här broschyren beskriver på ett övergripande sätt hur fritidshuset kan byggas och avser främst gjutning, murning och putsning. Grus, makadam, dränering och yttre detaljer som är beroende av tomtens utseende och egenskaper specificeras inte. Detsamma gäller för övrigt material som till exempel invändig tak- och golvbeklädnad samt installations- och inredningsdetaljer.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 400 mm under slutlig marknivå.
Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Lägg sedan ut makadam, minst 150 mm. Packa med vibratorplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 400 mm under murarsnöret.  Lägg ut VA-ledningar samt tomrör för el.

Placera ut Exakt-elementen, justera dem med hjälp av vattenpass och profiltrådarna samt förankra dem i varandra med fixeringskilar och en spikplåt per skarv.
Lägg därefter ut första lagret med isoleringsskivor innanför Exakt-elementen. Nästa lager ska vara större och sträcka sig 80 mm in över elementen. Sista lagret ska vara av samma storlek som det första. Fixera skivorna intill varandra och även i kantelementen med hjälp av plastspik.

Förstärk med armeringsbyglar och armeringsjärn vid de kommande ytterväggarna. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa 300 mm.
Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.
Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Ytterväggar

Flytta upp snöret 200 mm och mura nästa skift. Fyll Murlåda Exakt med bruk och dra framåt så att två strängar bruk bildas på lättklinkerdelarna. Inget bruk ska hamna på cellplasten.
Rulla efterhand ut Armering Exakt 290 i första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i översta skiftet. Överlappa 300 mm och fixera armeringen med tandspackel.

Mura på samma sätt upp till 10 skift. Lämna öppningar för fönster och dörrar och avsluta varje skift på båda sidor om dessa med Hörn-/avslutsblock Exakt.

Mura skift 11 med Passblock Isolerblock Exakt och Passblock hörn-/avslutsblock Exakt för att höjden ska stämma med dörröppningar.

Skift under och över samtliga fönster förses med Armering Exakt i fönstrets bredd plus 500 mm på varje sida. Över varje öppning placeras en Isolerbalk Exakt 290 så att upplagslängden på väggen blir minst 250 mm i var ända.

Mura översta skiftet på väggarna med U-block. Placera U-blocksisolering på högkant ytterst i U-blocken och gjut in två bistål. Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen, fyll U-blocken och jämna av.
Slamma väggarna invändigt i öppningarna innan karmarna monteras.

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Bygg fritidshus med murblock där det beskrivs hur du från start till slut bygger det.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.

- Annons -