- Annons -

Finja tipsar: Mura en trädgårdsmur av murblock

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Genom att mura och putsa blir kvaliteten på muren hög och livslängden lång samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.

Harmonierande trädgårdsmur

Bygg din egen personliga trädgårdsmur som harmonierar med huset. Genom att mura och putsa blir kvaliteten på muren hög och livslängden lång samtidigt som den kräver minimalt med underhåll.

Att arbeta med murblock innebär stora möjligheter till flexibel utformning och du väljer själv om din mur ska vara fristående eller fungera som stöd. Fristående murar avgränsar, skyddar mot insyn och dämpar buller medan stödmurar har som främsta uppgift att skapa avgränsade nivåer av jordmassor.

Med hjälp av murkrön och färg kan du skapa en tilltalande mur som harmonierar väl med närliggande byggnader och övrig miljö. Vackra avslut och öppningar i muren skapas enkelt med pelare och grindar.

En murad och putsad trädgårdsmur kan även förenkla din vardag. Belysning och eluttag kan nämligen placeras i muren och kablar enkelt ­döljas under täckningen av murkrönet samt under putsen. Du kan även integrera brevlådan i muren.

Förbered grunden

Avlägsna ett jordlager som är ca 700 mm bredare än grundsulan och har ett djup enligt valt muralternativ. Se till att komma ända ner i sanden och få bort all matjord eller annat illa dränerande material. Rulla ut geoduk i gropen om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Duken kan med fördel placeras omlott för att täcka grunden och vid stödmursbygge dras den i princip hela vägen upp, till ca 50 mm under markytan.

Fyll på med väl dränerande material som makadam, minimum 150 mm, och packa med vibroplatta. Jämna av och kontrollera med ett ­vattenpass att grunden är vågrät. Se till att inga ­vattensamlingar kan bildas. Vid risk för vattentryck mot muren och/eller jordarten är tät (exempelvis lera) är det lämpligt att placera en dräneringsslang på den aktuella sidan av muren.

Låg fristående (upp til ca 1 m hög)

En låg mur, upp till 5 skift kräver ingen grundsula. ­Placera första skiftet direkt på den väl avvägda och packade ­grusbädden, ­minimum 2 skift under marken.

Mellanhög fristående (ca 1-1,8 m hög)

För en mellanhög mur, 5–9 skift ovan mark, bör ­murupplaget förstärkas mot marken. Väg av och dra av den väl packade ­grusbädden minst 450 mm under mark. Blanda Grovbetong enligt anvisningarna på förpackningen. Lägg ut betongen i ett ca 50 mm tjockt och 400 mm brett lager och armera med två parallella bistål Bi40 förzinkad. Förskjut armeringsskarvarna minst 500 mm och knacka ned samt väg av blocken i första skiftet efter hand som betongen läggs ut. Det överflödiga bruket formas till en hålkäl, ca 45°, för att eventuellt vatten ska kunna rinna av.

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Mura en trädgårdsmur av murblock där det beskrivs hur du färdigställer muren.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.

- Annons -