När man flyttar, eller av någon annan anledning måste hyra ett släp, gäller det att vidta försiktighetsåtgärder och surra fast lasten på rätt sätt. Viktfördelningen spelar stor roll för att din bilfärd med släp ska bli så enkel och problemfri som möjligt. Här kan du läsa mer om hur ditt släp ska hanteras på bästa sätt.

Vad du än ska lasta på släpet är det viktigt att du fördelar vikten jämnt. Detta för att ditt släp ska färdas utan att skapa för många stötar och hopp på vägarna. Här följer några riktlinjer och regler:

  • Placera den tyngsta lasten mittöver eller framför axeln
  • Se över kultrycket så att lasten är stabil under körning (ska ligga mellan 30-100 kg beroende på biltyp)
  • Tung last får inte placeras för långt bak men inte heller för långt fram, eftersom vagnen då kan vobbla
  • Låt inte två viktcentra ligga alltför långt från varandra
  • Överlasta inte, då det kan orsaka försämrad styrbarhet

släpvagn

Så säkrar du last på öppet släp

Om lasten är täckt bör den visserligen vara fastsurrad, men surrningen är ännu viktigare när du lastar på ett öppet flak med kanske enbart en presenning över. Surrar du inte fast lasten ordentligt kan den flyga av, brista eller förorena naturen. Det kan också äventyra säkerheten för medtrafikanter och dig själv.

Surra fast lasten med spännband, som pressar ned lasten på släpet och förhindrar den att flytta sig under färd. Du kan också använda dig av brädor eller dylikt för att fylla tomrum där lasten kan glida omkring. Se dock till att dessa också är fastspända ordentligt.

För att säkra lättare last, bör den täckas av lastnät eller en presenning, samt linor som spänner fast den. Lättare last kan vara kartonger, avfall från trädgård eller liknande. Om däremot lasten sticker ut från flaket, måste den spännas fast med träklossar eller lastpallar som sedan surras med spännband i olika storlekar. De ska surras fast i öglor som alla släp är utrustade med. Detta gäller även tung last som har presenning eller nät över sig. Sticker lasten ut mer än 1 meter måste detta synas på vägarna genom flagga, röda reflexer samt rött ljus bak under mörkerkörning.

  • När du lastar bör alltid släpet vara fastspänt på dragkroken så att du slipper det momentet när lasten väl är på plats. Dessutom kan stödhjulet skadas om du låter släpet vara fristående under lastning.

Hur tungt släp får din bil dra?

Du kanske behöver lasta rejält på ditt släp, men om du överstiger de tillåtna och angivna viktgränserna kan du både mötas av åtal över att ha förorsakat vårdslöshet i trafik, samt försätta dig själv i en stor risk. Alla släp har viktrekommendationer – läs dem noga! Det vanliga för lättare släpkärror är 750-1000 kg.

Det är inte bara lasten som utgör maxvikten – din bil måste också kunna klara av att dra släpet utan svårigheter. Kontrollera med din biltillverkare hur stor last och hur tung släpvagn du får köra, och håll dig alltid till reglerna. Bilar som klarar tunga vikter är exempelvis Volvo XC70 samt Audi A4 – cirka 3500 kg.

Olika sätt att surra last

Beroende på hur du ska transportera din last och i vilken typ av fordon det ska ske på, finns det sätt att surra eller spänna fast lasten. De vanligaste hjälpmedlen för en privatperson som kanske handlat byggvaror eller möbler med mera är:

  • Personbil
  • Takbox
  • Takräcke
  • Släpvagn

Säkra lasten i personbil

Om du inte har något släp, utan transporterar lasten i bilen, bör du se till att lägga ned all last som kan tippa. Ta stöd av ryggstöd och sidor i bilen men låt ingenting ligga ovanför ryggstödet som vid inbromsning kan tippa över ditt huvud.

Tänk på vikten i takboxen

Om du låter lasten vara i en takbox, bör du verkligen se över maxvikten. Den vikten utgör den sammanlagda vikten för både takbox och last.

Surra ordentligt om du använder takräcke

Spänner du fast last på ditt takräcke, måste du se till att surra ordentligt. Se över vikten som gäller för just din bil och surra sedan fast allting med spännband. Försäkra dig om att ingenting vrids, vinklas eller flyttas åt sidan när du kör. Packa in lasten så bra som möjligt innan den spänns fast så att du inte riskerar lösa föremål.

Last på släpvagn – spännband, spännare och inte minst körkortsbehörighet

Om du använder dig av släpkärra är det inte bara lasten som ska ses över – även släpvagnen måste sitta ordentligt i dragkroken så att den inte lossnar på vägen. Utrusta dig med massor av spännband som du fäster i öglorna, lastspännare, utfyllnad om det behövs samt presenning.

Sedan behöver vi kanske inte påminna dig om att det fordras körkortsbehörighet för att få köra ett släp. B-körkort räcker för en mindre släpvagn men ska du köra tyngre, krävs BE-körkort.

Hoppas du fick vägledning om hur du surrar din last bäst!