Golvskola – Så lyckas du lägga trägolv

Visst kan du lägga trägolv själv! Med en bra beskrivning, några vanliga verktyg och lite noggrannhet är det lättare att lyckas.

Är det gamla golvet av trä, plast eller en heltäckningsmatta som är tät och låg kan du säkert lägga det nya trägolvet ovanpå. Men för säkerhets skull, stäm av med din golvhandlare så att resultatet blir bra.

Här kan du läsa hur du går tillväga när du väljer golvtyp, dimensioner och läggningssätt, när du planerar åtgången och läggningen och genomför den steg för steg, vilka verktyg du behöver och hur du efterbehandlar ditt golv och sköter om det!

golvskola

Lär dig lägga trägolv själv!

 

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 1_massiva_golv(1)

Massiva trägolv är en naturprodukt av furu (tall) eller gran, där golvbräderna sponthyvlas med not och fjäder. Även andra träslag förekommer, till exempel björk och ek. Olika bredder och tjocklekar finns för att passa olika typer av golv. Alla mått är i mm där inget annat anges.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 2_fardigt_golv

För lättare och mer ekonomisk läggning är golvbräderna hyvlade med not och fjäder även i kortändarna.
På baksidan är spår urfrästa för att underlätta formstabilitet.

Obs! Färdigt golv levereras i skyddande förpackning som inte ska brytas förrän du börjar lägga golvet, annars finns risk att golvbräderna slår sig. Av samma anledning bör golvbräderna hålla inomhustemperatur vid inläggning. Förvara därför paketen med golvbräder under minst 48 timmar i det rum där de ska läggas. Temperaturen i rummet bör vara cirka 20ºC. Golvbräderna är fuktsäkert förpackade vid leverans, färdigbehandlade med lut eller med färgbets och olja och är färdiga att gå på direkt efter inläggning. Finns också utan ytbehandling.

Valet beror dels på var golvet ska läggas, dels på underlaget och hur mycket utrymme det finns att bygga på höjden. Trägolv som skruvas eller spikas mot golvbjälkar kan vara ner till 20 tjockt. Reglar ska placeras med centrumavstånd (c-avstånd) högst 500 för 20 tjocka golvbräder eller lamellbräder och högst 600 för 22-33 tjocka golvbräder eller lamellbräder. Ska du lägga golv på befintligt golv av trä eller spånskivor bör en grålumppapp, eller skumplastfolie avsedd för golvläggning, läggas som mellanskikt. Går det att skruva eller spika golvet är detta
att föredra.

Väljer du att lägga golv på betongplatta är lamellgolv att föredra. Det läggs in flytande med limning. Utöver grålumppapp, eller skumplastfolie avsedd för golvläggning som mellanlägg, behövs i källarplan även ett underskikt som fuktspärr, till exempel ventilerad fuktskyddsmatta.
För att golvet ska ventileras ordentligt måste man använda en ventilerad golvlist.

Bräderna bör läggas i rummets längdriktning för att få så långa skarvfria bräder som möjligt. Brädernas riktning bör ligga mot rummets fönster för att längdskarvarna ska synas minst i det infallande ljuset. De bredaste furubräderna med stor andel mörkare kärnvirke ger stark materialkänsla och har lång tradition i Skandinavien. Breda furugolvbräder kan också fås med kilform, som sågats bredare vid trädets rotände. De läggs in i oskarvade längder med rotändan åt vart annat håll.

Furugolv finns ofta i tre olika sorteringar, beroende på hur mycket kvistar som förekommer i virket. Furuns naturliga gulvita färg, som med tiden mörknar, är uppdelad i ljus ytved och mörkare kärna. Granbräder har en ljusare färgton.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 5_sjalvbarande_tragolv(3)

Om golvet läggs direkt på bjälklag och c-avståndet är standardiserade 600 bör golvtjocklek över 22 användas.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! flytande trägolv

Flytande tunt trägolv är vanligt vid renovering. Det kan läggas på de flesta underlag såsom väl uttorkad betong, skivmaterial eller befintligt golv. Det spikas eller skruvas inte, utan läggs in löst med limmade fogar. Den tunnaste dimensionen, 14, är konstruerad som en lamellbräda uppbyggd av tre stycken tvärlimmade träskikt. Det ger mindre fuktrörelser i golvet. Ett mellanlägg, till exempel grålumppapp eller skumplastfolie avsedd för golvläggning, bör användas vid läggning på befintliga golv.

Läggs golvet på betonggolv kan en ventilerad fuktskyddsmatta behövas som fuktavvisande underskikt. För att golvet ska ventileras ordentligt måste man använda en ventilerad golvlist.

De vanligaste tjocklekarna på färdiga golv: 14, 20, 25, 30.
Täckande bredd, vanligtvis: 113, 135, 158, 183
Bygg- och trävaruhandelns slätspont finns i en mängd dimensioner:

15 x 70, 95, 120, 145, 170

21 x 70, 95, 120, 145, 170

27 x 70, 95, 120, 145, 170

33 x 70, 95, 120, 145, 170

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 8_virkesatgang

Virkesåtgång, golv av furu eller gran. Löpmeter per kvadratmeter, spill ej inräknat.

Exempel:
Ett rum med golvarea 10 m2 ska beläggas med massiva golvbräder med dimension 27 x 95 (tjocklek x bredd). Åtgång blir då 10 x 11,76 lm (exklusive spill). Mängden spill kan variera kraftigt. Ändspontade bräder ger mindre spill.

Golvets längd x bredd ger m2 (kvadratmetermåttet). Kontrollmätning av diagonalmåtten ger besked om rummet är rakt eller snett.

Trä är ett levande material som kan uppta och avge fukt. Fuktupptagning sväller träet och fuktavgång krymper det. När golvet skruvas eller spikas krymper varje bräda för sig. Under eldningssäsongen kan det därför bli små springor mellan varje bräda, som sedan går ihop när luftfuktigheten ökar under sommarsäsongen.

Vid limning däremot, blir all krympning/svällning koncentrerad vid en eller flera väggar. Därför behövs cirka 10-20 utrymme vid väggar. Detta döljs med bredare golvsocklar. Maximalt 30 m2 sammanhängande limmade golv och maximalt 5,0 m breda är en bra tumregel. I större utrymmen ska en rörelsefog läggas, enligt golvtillverkarens anvisningar.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 10_dold_skruvinfastning

Varje bräda fästs på brädans fjädersida i 45º vinkel. Avstånd mellan fästpunkterna bör vara 600. Använd specialskruv med borrspets för massiva trägolv för att undvika att spräcka träet.

Obs! Limma inte långsidorna.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 11_dold_spikning

Spikarna slås in på skrå i 45º vinkel på brädans fjädersida och försänks med en spikdrivare (dorn). Brädernas ändspont kan limmas för tätare skarvar. Använd varmförzinkad dyckert.
Obs! Limma inte långsidorna.

Golvvärme kan användas i kombination med trägolv. Det finns fyra huvudtyper av golvvärmesystem:

 • Vattenburen golvvärme
 • Värmegolv med lågvolt
 • Elslingor
 • Aluminiumfolie med el

För trägolv i kombination med golvvärme rekommenderas vattenburet värmesystem. Elektrisk golvvärme får endast användas om en maximal yttemperatur på 27ºC kan garanteras. Högre temperatur ger skador på golvmaterialet.
Skruvat eller spikat
Stäng av värmen helt och hållet och låt underlaget bli kallt. Se till att bjälklaget eller undergolvet är nedtorkat till cirka högst 10-15% fuktkvot före läggning. Fuktkvoten (=kvot av vattnets vikt och träets torrvikt) kan kontrolleras med hjälp av en elektrisk fuktkvotsmätare. Eventuellt behövs en tät ång-/fuktspärr direkt under golvbräderna, vilket är viktigt om underlaget är över ett våtutrymme. Använd gärna ett värmesystem som
fördelar värmen över en stor yta, till exempel golvplåt.
Med skruv finns alltid en möjlighet att lyfta golvet om problem uppstår med golvvärmen. Stäng aldrig av golvvärmen helt, inte ens sommartid.
Läs mer om Montera trägolv med lim

Läs mer om Montera trägolv med skruv eller spik

Flytande (limmat)
Se till att betonggolvet eller undergolvet är nedtorkat till cirka 10-15% före läggning. Eventuellt behövs en tät ång-/fuktspärr direkt under golvbräderna. Lägg golvet färdigt. Limma inte första och sista brädraden. Höj värmen successivt till rumstemperatur. Efter fyra veckor med värmen påslagen har golvet satt sig, och du kan limma fast första och sista brädraden. Stäng aldrig av golvvärmen helt, inte ens sommartid. Ett limmat golv i kombination med golvvärme är svårt att hålla sprickfritt.

Vid golvläggning behövs förutom golvbräder:

 • Hammare
 • Fogsvans
 • Tumstock
 • Stämjärn
 • Spikdrivare (dorn) vid spikning av trägolv
 • Baksmälla/vinkeljärn (för att komma åt att slå ihop golvbräderna vid väggar och andra svåra utrymmen).
 • Blyertspenna
 • Vinkelhake
 • Kofot
 • Sticksåg, alternativt cirkelsåg
 • Skruvdragare med bits
 • Trälim
 • Slagkloss (eller bit av en golvbräda)
 • Distansklossar
 • Kilar
 • Spik eller skruv
 • Limtving (vid montering av flytande golv)
 • Vattenpass/riktbräda
 • Brytbladskniv

Tips!

För att få ett rent sågsnitt, skär av de ytliga fibrerna med en brytbladskniv.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 14_ytbehandling

Syftet med ytbehandling är att få ett skyddande ytskikt på träet som underlättar rengöring. Ytskiktet ska helst tillåta träet att andas och röra på sig och naturligtvis ge trägolvet en vacker yta.

Skurgolv
Vid såpskurning blir ytan mättad med såpa. Den blir hårdare på sikt och får en gråvit färgton.
Oljade golv
Oljade bräder framhäver träkänslan genom sin mjuka varma yta, där trädets ådring och färgskiftning framhävs. Eftersom oljan tränger in och förenar sig med veden får golvet en slagtålig yta. Intryckningsskador kan repareras genom att området fuktas. Vedfibrerna sväller och reser sig, därefter stryker man på ny olja och polerar.
Golvolja finns även med pigment som ger en laserande effekt. Vanligast är vitt pigment som gör ytan ljusare.
Försummar man underhållet kan det innebära att golvet blir förstört då det mister sin slitstyrka och blir svårt att få rent. Med ett oljat golv får man räkna med ett visst underhåll.

Fördelar:

 • Tål viss typ av slitage bättre
 • Lätta att reparera punktskador

Nackdelar:

 • Kräver underhåll

Lutbehandlade golv

Lutbehandling kombineras ofta med inoljning och såpning, vilket gör att golven inte gulnar och mörknar.

Kalkade och betsade golv

Infärgning av golv, som kan kombineras med oljning. Kalken ger en ljus färgton. Bets finns i olika färger.

Målade golv

Laserande eller täckande färger ger stor möjlighet till variation och mönster, till exempel rutor, raka, diagonala eller dekorlinjer och friser. Färgskikt har dock begränsad tålighet mot slitage.

Lackade golv

Ger en slät yta med viss glans och hög slitstyrka som är nästan okänslig för spill. I dag används enbart vattenburna golvlacker, vilka håller bättre mot slitage än de gamla syrahärdande lackerna. De är också bättre ur miljösynpunkt.

Fördelar:

 • Enkel skötsel.
 • Välj glans.

Nackdelar:

 • Repor/skador kan synas mer än på oljebehandlade golv.
 • Kan upplevas som kallare.
 • Svårare att punktlaga.

Golvskola Lyckas lägga trägolv! 15_underhall(1)

Underhåll är att sopa eller dammsuga, och med jämna mellanrum tvätta eller skura med såpa. Använd aldrig för mycket vatten på ett trägolv. Vrid ur trasan.

Oljade och lutade golv.

Oljar du ditt lutbehandlade golv får du ett golv som tål de flesta ämnen. Oljan bildar en spärr mot smuts och våtskador. Trägolven mår bäst av normal städning – sopa eller dammsug. Torka med trasa eller mopp som doppas i såpvatten och vrids ur innan den används. Tänk på att oljebehandlingen måste förnyas, hur ofta beror på hur mycket golvet används. Efter några veckor kan golvet börja såprengöras igen.

Källa: Svenskt Trä.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

Ailicia
- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -