Det energismarta huset i huset

Malmöarkitekten Zoltan Kiss har utvecklat ett sinnrikt designkoncept utifrån naturens enkla principer. Hans hus omges av ett extra skal som ger plats för förvaring och grönskande utsiktsrum, samtidigt som energikostnaderna blir låga. Idén om ett nytt designkoncept mognade fram under Zoltans eget villabygge, som fördröjdes av bygglovsprocedurer och överklaganden. Idag är villan prisbelönad av Malmö stad för sin säregna, naturanpassade utformning intill ett parkområde i Malmö.

energismart hus

– Det var faktiskt tur att bygget drog ut på tiden, det gav mig tid att tänka efter och utveckla idéerna, säger Zoltan Kiss.

Det fiffiga med konstruktionen är att huset har två ytterväggar med ett mellanrum emellan. Det är egentligen två hus, först en tung inre stomme som är uppvärmd och sedan ett yttre skal som saknar konventionellt uppvärmningssystem.

Originell byggmetod

– Byggmetoden är varken ny eller originell, men den har glömts bort och skuffats undan av tekniken. Idag försöker man minska energiförbrukningen med tilläggsisolering och teknisk apparatur, medan man förr anpassade byggnaden efter årstidernas växlingar, klimat och väderstreck.

Zoltan Kiss ger exemplet med den klassiska farstun som både tjänstgjorde som dekoration och energismart sluss vid husets entré.

– Farstun bidrog till att jämna ut temperaturen inomhus, men ersattes i modern tid av ett värmesystem som fyllde samma funktion. Idag när energin är dyr finns det goda skäl att tillvarata gratisenergin från solen, men också kylan, med hjälp av enkla, anpassade bygglösningar.

Hus-i-hus metoden

Med hus-i-hus-metoden kan man uppnå en termoseffekt som gör att den inre delen får ett stabilt inomhusklimat, medan den yttre delen får en flexibel funktion som möjliggör svala förvaringsutrymmen på norrsidan och solbelysta, grönskande rum på södersidan. För att öka flexibiliteten är flera väggar i mellanrummet försedda med skjutdörrar som gör det lätt att reglera in- och utsläpp av värme och svalka.

– När det sommartid blir varmt i det gröna rummet släpper jag ut värmen genom en ventilationslucka i taket och minskar instrålningsvärmen med solavskärmande draperier.

Den inre stommen är utformad som en konventionell kub i två våningsplan med lättbetongväggar och betongbjälklag med ingjuten golvvärme. Men det som syns utåt är det yttre, lättare skalet som består av enkla träregelväggar, stora fönsterytor och ett rundat tak täckt med zinkplåt. Under taket ryms ett tredje våningsplan där Zoltan inrett sitt kontor.

– Kontoret har ingen egen uppvärmning, men kan tillvarata värmen från ventilationen i huset. Under riktigt kalla dagar, när värmen inte riktigt räcker till, får jag sätta på mig en extra kofta, säger han.

 

Fakta om Zoltans hus-i-hus

Huset: Byggdes klart år 2000, i centrala Malmö.

Boarea: cirka 250 kvadratmeter, varav endast den inre delen, 110 kvadratmeter, värms upp.

Värmesystem: Golvvärme med vattenburen el i det ”inre huset”, samt en kamin som kompletterande värmekälla.

Ventilation: Självdrag kombinerat med frånluftsventilation med värmeåtervinning. Värmen blåses ut i det yttre skalet. Energianvändning: Cirka 33 kWh/kvm, inklusive hushållsel. Enligt beräkningar drar huset cirka 50 procent mindre energi för uppvärmning än en normal villa.

Byggmaterial: Det inre huset har lättbetongväggar och platsgjutna betongbjälklag med cellplastisolering, samt skjutdörrar i glas. Det yttre huset har träregelväggar, aluminiumfönster med isolerglas och yttertak av bandtäckt zinkplåt. Fasadpanelen består av norrländsk gran.

Byggkostnad: Huset kostade drygt 17 000 kr per kvm boarea att bygga år 2000, exklusive kostnader för projektering som Zoltan gjorde själv.

Zoltan Kiss menar att hans koncept inte bara lämpar sig för nybyggnation, utan i lika hög grad kan användas vid renovering av befintliga småhus: i synnerhet energislukande villor som är byggda under 1950-, 60- och 70-talen.

– Det är fullt möjligt att bygga ett skal kring villan och designa detta på ett estetiskt tilltalande sätt, under förutsättning att det finns utrymme på tomten och möjlighet att få bygglov. Med rätt utformning kan man halvera energikostnaderna, samtidigt som man kan få praktiska utrymmen och bättre boendekomfort.

Zoltans nya projekt

Zoltan Kiss har just inlett ett projekt, kallat ecoSKAL, där miljonprogramsområden ska rustas upp med energismarta skal som kan bidra till en bättre, miljövänligare boendemiljö.

– Rent byggtekniskt är det inga svårigheter och jag har gjort noggranna beräkningar på att investeringen blir lönsam, i jämförelse med om husen till exempel ska tilläggsisoleras. Det svåra är att övertyga en konservativ byggbransch att tänka nytt och annorlunda.

Självförsörjande

När det gäller den egna villan har Zoltan Kiss satt upp ett tydligt mål: han ska inom några år vara helt självförsörjande på energi.
– Jag har beställt en ny typ av solceller från Tyskland, tunnfilmssolceller, som ska placeras intill fasaden i söderläge och bidra med el till huset. Anläggningen bör åtminstone klara sommarhalvårets elbehov. Sedan får vi se vilka ytterligare åtgärder som behövs.

 

Det energismarta huset i huset 8 Det energismarta huset i huset 9

Det energismarta huset i huset 2 Det energismarta huset i huset 4

Det energismarta huset i huset 3 Det energismarta huset i huset 6 Det energismarta huset i huset 7 Det energismarta huset i huset 5

Text: Lars Bärtås, Foto: Martin Palvén

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -