Missa inte: Nytt bidrag för energieffektivisering i småhus.

KATEGORI

Sedan 3 juli kan du som äger en villa som värms upp med el eller gas söka bidrag för att energieffektivisera. Bidrag ges för åtgärder på värmesystem eller klimatskal och kan innefatta allt från att installera värmepump till att tilläggsisolera eller byta fönster och dörrar.

Vem kan få energistöd?

För att du ska ha rätt till energistödet behöver du helt eller delvis äga ett småhus som används som permanent bostad och i huvudsak värms upp med el eller gas.

Bidraget är indelat i två delar och lämnas för åtgärder på värmesystem och klimatskärm.

I småhus som är utrustade med värmepump ges bidrag endast om utrustningen är en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år.

Hur mycket kan du få?

Stödet är uppdelat i två delar – energieffektivisering och klimatskärm. Du kan söka bidrag vid två tillfällen, åtgärder för energieffektivisering ska göras först, bidrag för klimatskalsåtgärder ges endast till den som redan fått bidrag för åtgärder på sitt värmesystem.

Bidrag kan sökas för materialkostnader och täcker upp till 50 procent av kostnaden, dock högst 30 000 kronor för respektive område.

Kombinera med ROT

Då bidrag för energieffektivisering endast avser materialkostnader går detta utmärkt att kombinera med ROT-avdrag som gäller arbetskostnader.

Så ansöker du

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst, du kan även ansöka retroaktivt för bidragsberättigade åtgärder som utförts efter november 2022. Ansökan hittar du på boverket.se

Vad kan du få bidrag för?

Klimatskärm

  • Tilläggsisolering av väggar och tak
  • Byte av fönster eller dörrar
  • Tilläggsglasrutor till befintliga fönster eller dörrar
  • Vindtätning av klimatskärmen

Bidrag till klimatskärmsåtgärder beviljas endast till hus byggda före 1990.

Värmesystem

  • Installation av vattenburet eller luftburet värmesystem
  • Anslutning till fjärrvärme
  • Installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
  • Installation av anordning för uppvärmning med biobränsle

Bidraget kan i vissa fall även användas för installation av luft-luftvärmepump, men då endast om även varmvattenproduktionen kopplas till en värmepump.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -