- Annons -

Växjö kommun har lagen på sin sida när villaägare tvingas ansluta sig till fjärrvärme, konstaterar Stockholms tingsrätt.

fjärrvärme
Konkurrensverket förlorade efter att ha drivit ett förbudskrav mot att kommunen ansluter nya småhus till sitt fjärrvärmenät.

Hur privata aktörer som säljer tomtmark påverkas av kommunens krav på anslutning till fjärrvärme och förbud mot värmepump i form av snedvridning eller hämmande av effektiv konkurrens är inte utrett tillräckligt av Konkurrensverket, enligt tingsrätten.

”Vi är besvikna över att tingsrätten gjort en sådan inskränkt tolkning av reglerna. Det är synd om konsumenterna som inte fritt kan välja de uppvärmningslösningar som passar den enskilde bäst i varje enskilt fall”, säger Magnus Jonson, biträdande avdelningschef på Konkurrensverkets juridiska avdelning, till TT.

Växjö kommun ersätts för rättegångskostnader med drygt 2,9 miljoner kronor.

”Det här handlar om att ge medborgare tillgång till en väldigt billig och miljövänlig energikälla. På så vis är det här en vinst för både ekonomi och ekologi”, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsens ordförande, till TT.

Domstolen konstaterar att det saknas underlag för slutsatsen att kommunens förfarande skulle leda till konkurrensskada på marknaden för försäljning av tomtmark. Domen gäller 500 villor i Växjö, men kan få betydelse för fler. Även i Linköping, Varberg, Skövde och Alingsås har kommunerna krävt installation av fjärrvärme.

”Om den här domen skulle stå sig så underlättar det här ett liknande förfarande bland andra kommuner framöver. Men vi har ännu inte bestämt om vi ska överklaga domen”, säger Jonson.

Ursprungligen var det Svenska borrentreprenörers branschorganisation som anmälde Växjö kommun till Konkurrensverket, eftersom villaägarna inte kunde välja exempelvis bergvärme.

Källa: di.se och TT

- Annons -