Tips när du ska bygga markpool

Vilken konstruktion ska du ha på din markpool? Det beror på vilken nivå på ditt grundvatten du har, och hur mycket du är beredd att göra själv. Det finns olika typer av pooler när det kommer till markpooler och här presenterar vi vad som finns, allt för att du ska hitta det som passar dig.

Markpoolen brukar för många betraktas som den klassiska anläggningen för en swimmingpool. Genom att gå i samma nivå som resten av tomten inkräktar den inte heller på gårdens övriga struktur. Finns det barn i hushållet måste ni dock se till att det finns en bra skyddsanordning.

markpool

Behöver jag bygglov för markpool?

Innan du börjar anlägga en pool är det viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun. Även fast en markpool som inte går över markens nivå ofta inte behöver bygglov, så behövs en anmälan om du vill ansluta den till vatten- eller avloppsnät. Kontakta därför alltid byggnadsnämnden för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. Se till att ha ritningen och konstruktionen klar för dig.

Skydds- och säkerhetsregler för pool

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att Boverkets regler för skydd mot olycksfall efterföljs. Om du har barn i hushållet är det extra viktigt att tänka på säkerheten, eftersom drunkningsolyckor är vanliga. Om poolen ska vara djupare än 20 cm krävs det att det finns en skyddsanordning. Hur anordningen ser ut kan variera och du kan få hjälp med planeringen av byggnadsnämnden. Barnsäkerhetsrådet har tagit fram information och samlar de regler som gäller för barnsäkerhet vid pool och ger även förslag på hur säkerhetsanordningen kan se ut.

Grundvattennivån avgör pooltyp

Innan du bestämmer dig för vilken markpool du vill ha bör du kontrollera vilken grundvattennivå din mark ligger på. Det kan du göra hos din kommun. Grundvattennivån är avgörande för om du bör mura poolen eller köpa ett färdigt kar. Har du höga grundvattennivåer är din mark mer rörlig och då kan det vara klokt att mura in poolen. Dessutom avgör det hur djupt ner i marken din pool bör vara. Om du vill ha en djupare pool på en mark med hög grundvattennivå kan du bygga en del av poolen över själva marken, så att poolkanten är någon meter över marknivån. Står du på mycket hög grundvattennivå kan det vara en idé att överväga en pool som inte grävs ner i marken alls.

markpool

Markarbete för nedgrävd pool

Hur bra markarbete som har utförts är avgörande för hur lång livslängd din pool kommer ha. Ett bra dräneringssystem är viktigt, eftersom grundvattennivåerna inte är helt konstanta utan förändras med årstiderna. Lämna åtminstone en halv meters marginal i ytan så att du har något att jobba inom, och anlita en entreprenör med erfarenhet av poolgrävning, hellre än att göra jobbet själv om du känner dig osäker.

Konstruktioner av markpool

Det finns två övergripande sätt att anlägga en nedgrävd pool. Det ena sättet är att platsbygga poolen: en grop som du sedan gjuter in poolen i och det andra är att sänka ner en färdig gjutform – eller “kar” – och sedan klä det i liner.

Platsbyggda pooler

Den här konstruktionstypen är bra på det sättet att de olika alternativen är lättare att formge lite som du själv vill, efter din typ av mark. Om din mark har höga grundvattennivåer kan det vara en idé att välja en sådan konstruktion, eftersom de tål mer rörlighet. Det finns en rad olika alternativ, vi har valt ut de två vanligaste.

Thermopool för hobbysnickaren

En pool som byggs av polystyrenblock brukar kallas thermopool eftersom de har mycket bra isolerande egenskaper. Det är en hyfsad enkel variant för den som vill armera och gjuta själv. Detta ger en stark och hållbar stomme som klarar mycket markkyla. De är dessutom enkla att arbeta med.

Lecablock för proffsmuraren

Billigare än polystyren, men betydligt tyngre arbete och kräver proffs. Lecablock funkar bra om du vill anlägga en trappavsats ner i poolen, något som är snyggt och bekvämt för den som vill kunna ta det lugnt och sitta i poolen och vila snarare än motionssimma. Lecablocken kräver en god murare, och är du ute efter att hålla nere på kostnaderna får du ha murarens kostnad i åtanke – såvida du inte är murare själv.

markpool

Nedsänkbara pooler

Dessa pooler kommer färdigmonterade och är i princip bara redo att sänka. Själva anläggningen av poolen blir därför mycket smidig. Precis som med de egenmurade alternativen finns en rad olika materialval, även här har vi valt ut de vanligaste.

Den färdiga glasfiberpoolen

Glasfiberpoolen kommer klar att sänkas ned och är därför mycket enkel att installera. Den är dessutom tålig och har bra livslängd. Glasfiberpoolerna varierar mycket i prisklass, var därför extra noggrann i val av leverantör. En pool i Sverige måste kunna klara stora temperaturvariationer, men många leverantörer erbjuder glasfiberpoolar för varmare klimat. Välj därför en leverantör som erbjuder svensktillverkade glasfiberpoolar som garanterat är anpassade till vårt klimat.

Stålpool

Stålpoolen är också en populär variant och har två olika typer: poolen sänks i en stålplåt som antingen är förzinkad eller rostfri. Den här pooltypen är också enkel att sätta ihop själv och har en bra hållfasthet. Det är dock svårare att anpassa trappor ner i poolen, men kan också byggas helt ovanför marken om man vill minska rostrisken.

Sammanfattningsvis finns det ett några saker att ha i åtanke när du ska bygga markpool: grundvattennivån, barnsäkerheten och hur mycket du är beredd att göra själv. Många leverantörer säljer färdiga poolpaket där reningsverk och värmare ingår. Ett bra markarbete lägger grunden för en pool med bättre livslängd, spara därför inte pengar i det skedet.