- Annons -

Ogräs mellan plattor

Det är vackert och praktiskt med stenlagda partier i en trädgård. Det kan vara alltifrån en modern stenläggning på en uteplats eller runt en pool, eller en romantisk trädgårdsgång med natursten. Några växter eller gräs runtomkring stenläggningen är också fint, men där det finns växter och gräs finns det oftast även ogräs som kan växa upp och störa helhetsintryck och ordning. Även ogräs i gräsmattan stör i en vacker trädgård, även om det senare kanske syns mindre eftersom det delvis går att klippa ned med gräsklippare för ett något bättre intryck.

ogräs mellan plattor
Ogräs mellan plattorna – ett vanligt ok för villaägare. Alla som har stenlagda partier i sin trädgård vet om vilken ve och fasa det är att rensa ogräs mellan partierna, men det finns många beprövade metoder för att förenkla rensandet – och dessa metoder finner du i denna artikeln.

Hur gör man för att förebygga ogräs mellan plattor?

Är man ute i naturen så förekommer ogräs naturligt. Det finns dock sätt att förebygga ogräset. För det första kan man, om möjligt, använda “ren” jord och sand m.m. som används som underlag när man ska lägga sten. Om man återanvänder jord eller fyllnadsmassor från andra delar av trädgården kan man få med ogräs när man flyttar material från ett ställe till ett annat.

En korrekt utförd stenläggning bör också göras med minst ett lager riktigt tjock och tät markduk som hindrar plantor från att tränga upp till stenläggningen. Dock är ogräs ofta envist och kan växa igenom även de svåraste hinder. Vem har t.ex. inte sett en maskros blomma rakt upp ur asfalt så fort det finns minsta spricka?

I fallet maskros och sprickor växer plantan troligtvis i den lilla näring som ansamlats i sprickan, vilket också kan hända mellan lagda stenar. Ju tätare stenarna ligger mot varandra, desto färre sprickor att växa i.

riva bort ogräs mellan plattor
En vanlig metod är att skrapa bort ogräset mellan plattorna. Avbildat här är början av en slitsam men effektiv skrapning av ytorna mellan plattorna.

Vad kan man göra om ogräset ändå kommer upp?

Om man trots goda förberedelser ändå får ogräs mellan plattor, vilket är vanligt, finns det ett antal olika sätt att bekämpa det. Några olika sätt är:

  • Skrapa med trädgårdsverktyg/ogräsjärn
  • Hett vatten
  • Bränna bort ogräset
  • Högtryckstvätt
  • Bekämpningsmedel
  • Marktäckning
skära bort ogräs mellan plattor
De enklaste metoderna är till synes också de mest effektiva. Medan det går att hälla hett vatten, täcka över ytor och bränna bort ogräs, så går inget upp mot att skrapa bort ogräset mellan plattorna med ett klassiskt ogräsjärn. Det kan lätt bli jobbigt dock, och slitsamt för lederna, så vila mycket och arbeta metodiskt.

Här nedan nämns kort om för- och nackdelar med respektive metod att bekämpa ogräs.

Skrapning med ogräsjärn

Att skrapa bort ogräset med hjälp av trädgårdsverktyg är precis som det låter. Man tar helt enkelt ett rejält tag med verktyget och pillar upp ogräset mellan plattorna. Det är viktigt att se till att få bort rötterna och inte bara slita av den gröna delen av ogräset, annars växer det snabbt upp igen. Dock kan det vara tungt för händer och armar att skrapa hårt på ett smalt och bökigt ställe. Dessutom kan skrapningen tyvärr också hjälpa nytt ogräs att få fäste om det finns jord eller organiskt material kvar i springor och mellanrum. Renskrapade jordbitar, om än aldrig så små, är lockande för nya frön samt eventuella frön som legat i träda i jorden redan innan.

Hett vatten

Hett, kokande vatten, tar effektivt död på ogräset men kan vara lite opraktiskt att hantera på större ytor plus att det finns risk för brännskador.

bränna ogräs mellan plattor
Att bränna ogräs mellan plattorna kan vara en effektiv metod, men har sina nackdelar också. Om du vill undvika brännskador, missfärgningar och slippa krångel med gasol så bör du undvika denna metoden.

Bränna bort ogräset

Med hjälp av en särskild ogräsbrännare som bränner bort ogräset med en låga kan man få bra resultat relativt enkelt och effektivt. Med denna metod finns dock riskerna för brännskador, missfärgning av stenar och annat material samt att det kan vara krångligt att hantera gasol som driver brännaren.

Högtryckstvätt

En rejäl högtryckstvätt med hårt vattentryck kan fungera bra mot ogräs på större plana ytor men är kanske inget för smala mellanrum i en trädgårdsgång. Högtryckstvätten tar det värsta men finliret blir troligtvis ändå kvar.

Bekämpningsmedel

Det finns ett antal ogräsbekämpningsmedel på marknaden som är effektiva men kanske inte så ekologiska. Några av bekämpningsmedlen har blivit förbjudna en tid efter lansering och påbörjad användning. Har man små barn, katter eller andra djur som nosar runt och rör sig nära rabatter och kryper på marken bör man vara försiktig med de värsta bekämpningsmedlen.

Marktäckning

För större ytor som drabbats av ogräs kan man också ta till marktäckning genom att helt enkelt täcka hela gången eller området där man vill få bort ogräs, med markduk som inte är genomtränglig för solljus. Denna duk måste dock ligga på ett år eller två för att kväva alla växter därunder så det är ingen snabb metod och den är ganska synlig i en trädgård.

- Annons -