- Annons -

Har du tänkt lägga sten runt huset i år? Här kan du lära dig mer om stenläggning!

Här är de 10 vanligaste frågorna angående stenläggning i trädgården och runt huset.:

Vilken sten passar till mitt hus?

stenläggning

Idag finns det ett enormt utbud av olika sorters marksten, dekorsten samt murar. Sten finns i nästan alla regnbågens färger, från gatstens storlek till stora plattor som mäter 90×90 cm. På samma vis som trädgårdsarkitekter väljer växter passande hus och väderstreck, väljer de stensort, färg och storlek passande arkitekturen och tomtens beskaffenhet till just ditt hus.

Vad är skillnaden på betong och natursten?

Natursten är oftast vackrare och används därför på premiumytor som altaner, gångar och runt pooler. Exempel på vackra stenar med struktur i ytan är skiffer och sandsten. Riktigt hård natursten är granit som även finns körbar. Kalkstenen kan både borstas och tumlas vilket ger ytterligare ett annat uttryck. Med andra ord finns det mycket att välja mellan.

Natursten blir bara vackrare med åren men kostar överlag lite mer än betongsten. Betongsten är ett billigare alternativ och förespråkas ofta på standardytor som exempelvis garageuppfarter eller uppställningsytor. Betongen byts ofta efter ca 15 år medan naturstenen ligger kvar och bara blir vackrare med åren.

Vilken sten kan man ha på uppfarten?

Lägga sten

Vilka stenar som är godkända att köra på varierar, beroende på material och storlek. Oftast brukar det anges vilken trafik som gäller för respektive sten. Generellt kan man säga att 3-5 cm tjocklek är för gångytor. 5-7 cm används för personbilstrafik och 7-10 cm till industriplaner och tung trafik.

Det finns körbar marksten i olika storlekar, från små tumlade markstenar som Grändsten 21x14x5,5 cm till riktigt stora plattor som Funkis 60x60x6 cm (det finns ännu större plattor som beställningsvaror för den som önskar). Vill man ha en yta med struktur i den körbara betongen kan man välja Plateau.

Vad kostar det att lägga sten?

Använder man sig av en anläggare brukar man beräkna att arbetet kostar någonstans mellan 2‐4 gånger mer än vad själva materialet kostar. Detta varierar mycket beroende på att förutsättningarna i marken/tomten kan vara olika. Faktorer som påverkar är tomtens beskaffenhet, underlag, tillgänglighet för maskiner, stensort, hur stor ytan är och hur mycket förarbete som krävs.

Vilket underlag ska det vara och hur tjockt ska det vara?

Lägga sten trädgård

Hur djupt man behöver gräva beror på var i landet man bor och på befintligt underliggande material. För att få ett bra underlag rekommenderar vi att man först fyller på med bärlager 25‐40 cm därefter lägger ett ca 5 cm tjockt lager av stenflis 2-5 mm överst.

Varför är det vita fläckar på min marksten?

Troligtvis är det kalkutfällningar, vilka kommer från den osläckta kalken i cementen som finns i markstenen och har sugits upp med hjälp av kapillärkraften från underlaget. Oftast försvinner dessa efter cirka ett år och syns främst på färgad marksten.

Det finns medel att köpa som tar bort kalkutfällningar om man inte kan vänta. Det är alltså inget fel, utan en naturlig process i betongen. Att välja stenflis under markstenen istället för stenmjöl hjälper.


Hur slipper man ogräs mellan markstenarna?

Lägga sten - Flisby sandsten sjösten

Undvik misstaget att försöka lägga stenen utan fog eller med så liten fog som möjligt. Det kommer ogräs i alla fall men det blir så gott som omöjligt att ta bort. Dessutom kommer stenen inte att låsas lika bra (Mark AMA säger 3 mm).

Använd istället en ogräshämmande fog, Danfast fastfog eller ännu bättre Romex hårdfog. Det lönar sig i längden att investera i en lite dyrare fog. Bekämpningsmedel är dyrt och det finns inget tråkigare än att rensa ogräs i plattfogar?!

Har du redan lagt din sten med en lös fog finns det ett medel som går att hälla direkt i fogen, Romex Fogförstärkare. Den gör att den lösa sanden eller stenmjölsfogen blir mer fixerad och hård vilket försvårar för myror och ogräs.

Hur rengör man sin stenläggning?

Använd inte högtryckstvätt på betong eller känslig natursten. Detta förstör stenen och gör att den lättare drar till sig smuts i framtiden. Är området utsatt för smuts, fett eller alger kan det rengöras med alg- och mossrengöringsmedel som Tercol.

Det sköljs sedan bort med vanlig vattenslang. Vill man skydda ytan finns det impregneringsmedel som Nano Surfapore att köpa både till natursten och betong. Tålig natursten och hårdfog klarar normal högtryckstvätt.

Hur tjockt lager lägger man grus eller dekorsten?

Lägga sten runt huset - Flisby sjösten svartvit

Generellt räknar vi med ca 6 cm när det gäller uppfarter och gångar.

På dekorytor, som exempelvis rabatter, är det stenens storlek som bestämmer hur tjock lager man behöver lägga för att fiberduken ska täckas. Ska ytorna beträdas lägg minst 6 cm tjockt. Då kan man utan problem räfsa gruset.

Dekorsten kan vara krossad som Diabas- eller granitkross eller tumlad som marmor. Eller så har stenen slipats av tidens tand i havet som Sjöstenen. Det finns också många färger att välja mellan, från mörkt till ljust. Din egen smak bestämmer vad du tycker blir finast!

Dekorstensytans tjocklek vid ren dekoration i förhållande till stenens storlek (fraktion):

Fraktion 5-15 mm, 3 cm
Fraktion 15‐30 mm, 5 cm
Fraktion 30‐60 mm, 7 cm


Varför använder man fiberduk?

Fiberduken fyller två olika funktioner. Dels som avskiljare mellan olika material och dels för att stoppa ogräs. När man lägger marksten eller murar lägger man en fiberduk längst ner under bärlagret för att skilja materialen åt, en extraåtgärd för att undvika sättningar på sikt.

När man lägger ut dekorsten/grus läggs fiberduken direkt under gruset för att försvåra för ogräs.

- Annons -