- Annons -

Villalivet testar: Planteringsjord

Vi har låtit Sveriges Forskningsinstitut RISE* testa näringsinnehållet i 8 olika planteringsjordar. – Det vinnande fabrikatet är Plantagen, trots att kalium och fosforhalten är lite hög, säger Hortonomen Tora Råberg på Rise. Läs hennes kommentar till testet så får du veta vad som är viktigt att tänka på när du väljer planteringsjord.

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test och demonstrationsmiljöer för att framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Du kan läsa mer om RISE på www.ri.se.

Bakgrund om växtnäring

Ordet planteringsjord indikerar att jorden är avsedd för växter som behöver ordentligt med näringsämnen för att komma igång med tillväxten och de har kommit förbi stadiet som småplantor.

Alla jordar som ingår i analysen är mull¬jordar baserade på torv i olika stadier av förmultning. Jordarna har gödslats med mineralgödsel och ibland även med hönsgödsel. Kväve är det växtnäringsämne som växter behöver mest av. I den här analysen presenteras mineralkväveinnehållet (ammonium och nitrat) som är lättillgängligt för plantan.

Blomsterlandet och Plantagen har tillsatt hönsgödsel till sina jordar. Båda har väl hög fosforkoncentration, eftersom hönsgödsel är fosforrikt. Den jord som har lägst innehåll av mineralkväve är Byggmax och Bauhaus jord, vilket kan resultera i kvävebrist hos plantorna.

Fosfor behövs i all växande vävnad hos växten för att tillväxten inte ska bromsas. Kalium används i fotosyntesen och behövs i riklig mängd när du odlar frukt, bär och frön. För tomater ska det gärna finnas mer kalium än kväve i jorden och inte så mycket fosfor.

Men det kan även bli för mycket. För hög koncentration av näringsämnen kan hindra upptag av andra näringsämnen och ge sämre tillväxt.

God tillgång på kalcium är viktigt för att få friska och hållbara frukter. Jordens pH är viktigt för att olika joner inte ska bromsa upptaget av alla de nödvändiga näringsämnena som friska och starkväxande plantor behöver.

Här är testresultatet

Så här delar vi ut hjärtan…

1 hjärta = Mindre bra
2 hjärtan = Ops! Här finns lite att jobba på
3 hjärtan = Ok, bra jobbat!

Bauhaus planteringsjord får 13 hjärtan eftersom det innehåller för lite mineralkväve och för höga halter av kalcium Byggmax får också 13 hjärtan eftersom bara 1 kg mineralgödsel tillsatts, vilket ger för lågt halt av nitrat och ammonium.

Granngårdens odlingsjord får bara 12 hjärtan, vilket beror på att pH är alldeles för lågt och kalium och nitrat/ammoniumkoncentrationen väl hög. Hornbach får samma betyg eftersom pH är för lågt och mullhalten hög. ICA Garden får 14 hjärtan.

Det lägsta priset har K-Rauta som får näst bäst betyg, 15 hjärtan. Kaliumkoncentrationen är lite i högsta laget, men annars är jorden ganska bra sammansatt. Blomsterlandets jord har lite för hög halt kalium och fosfor, men får annars godkänt på alla områden och får 15 hjärtan.

Plantagen vann med 17 hjärtan, trots lite hög kalium och fosforhalt, men troligen klarar snabbväxande sommarplantor av det och får en god start med tillväxt under flera månader..

jordtest

 

- Annons -