Hem Vatette Vattenfelsbrytare Värde 7.500kr v.36

Vatette Vattenfelsbrytare Värde 7.500kr v.36

Värde 7.500 kr

Fri frakt!

Läs mer här om Vatette vattenfelsbrytare och se även film om familjen Ceder och hur den skyddade dem från att få sitt hus vattenskadat!

Beskrivning

Vatette Vattenfelsbrytare Värde 7.500kr

Fri frakt!

Värde 7.500kr

OBS! Vissa auktioner erbjuder 2 eller fler produkter per gång. Det innebär att de högsta unika budgivarna får köpa produkten till sina högsta bud, detta anges alltid i produktbeskrivningen.

EN SMARTARE VATTENFELSBRYTARE

Vattenskador är den vanligaste skadeorsaken i svenska bostäder och varje år drabbas ca 60 000 hem av en vattenskada. Genom att installera Vatette Vattenfelsbrytare i fastigheten kan du minimera risken och omfattningen av alla typer av vattenskador. En vattenfelsbrytare är för tappvattnet vad en jordfelsbrytare är för elsystemet, och ökar på samma sätt tryggheten och säkerheten i hemmet. Vatette Vattenfelsbrytare övervakar kontinuerligt fastighetens hela tappvattensystem och upptäcker allt från små droppläckage till stora flödesläckage som t.ex. brustna ledningar. Vattenfelsbrytaren upptäcker även dolda läckage som annars riskerar att orsaka stora skador.

INGÅENDE DELAR I VATETTE VATTENFELSBRYTARE

STYRENHET

Styrenheten samlar in och bearbetar information från tryckgivaren och flödesmätaren, samt styr motorkulventilen. Display visar aktuell status och menyer och dioden indikerar status, grönt betyder normaldrift och rött betyder ett aktiverat larm.

VENTILENHET

Ventilenheten installeras på fastighetens inkommande tappvattenledning och består av motorkulventil, tryckgivare och flödesmätare.

ANSLUTNINGAR

En standardnätverkskabel (RJ45) förbinder styrenheten med ventilenheten. Den levererade kabeln är 3 meter men är utbytbar till annan önskad längd (max 100 meter). Nätadaptern ansluts till vägguttag (230V) och lågspänningskontakten ansluts till styrenheten (24V).

SKYDDA DIG FRÅN VATTENSKADOR

Hösten 2016 erbjöd Länsförsäkringar Uppsala några av sina kunder att få en Vatette Vattenfelsbrytare installerad. Syftet med projektet var att se om vattenfelsbrytaren minskar stora och kostsamma vattenskador och ökar tryggheten för kunderna. Se filmen om Vatette Vattenfelsbrytare som övervakar hela tappvattensystemet automatiskt.

UNDVIK VATTENSKADOR

Det är viktigt att villaägarna vet hur man kan skydda sitt hus från eventuella vattenskador. Många försäkringsbolag ger dig sänkt premie om du installerar en vattenfelsbrytare. Vatette vattenfelsbrytare är en smartare vattenfelsbrytare:

  • Automatisk anpassning till varje tappvattensystem
  • Upptäckter både dropp och flödesläckage
  • Inga vattendetektorer behövs
  • Enkel att installera men måste installeras av behörig VVS-montör

TEKNISK DATA

El 220v för 24 vdc-adapter VVS Byggmått: 136 x 110mm ¾” koppling samt Vatette-ända 22 Tryckgivare: 0-10 bar Tryckklass: PN10 Motoriserad kulventil med manuell överstyrning Max arbetstemperatur: 60°C