fbpx

Digital guide inom sättningsproblem

Välkommen till vår digitala guide för Sättningsproblem som är framtagen i samarbete med Geobear för att ge dig en möjlighet att bli sakkunnig med hjälp från experterna.

sattningsguide

Den snabba och enkla lösningen för sättningsproblem och sjunkande golv.

Geobear använder en avancerad geopolymer för att lösa sättningsproblem, på bara 1-2 dagar, utan de störningar och kostnader som traditionell pålning innebär.

powerpile

PowerPile istället för att påla din villa

PowerPile istället för att påla din villa PowerPiles istället för pålning, är det moderna sättet att lösa sättningsproblem. När huset sjunker och någonting måste göras är ofta pålningen den metod som tas i åtanke. En...
Hur byggnationer påverka din villa

Hur byggnationer påverkar din villa

Hur byggnationer påverkar din villa 2018 gjordes bygginvesteringar på omkring 527,4 miljarder kronor i bostäder, lokaler och anläggningar. Byggbranschen har gått på högvarv under flera år och 12750 lägenheter förväntas stå klara under 2019. Den...

Åtgärda sättningar på bara några timmar

Åtgärda sättningar på bara några timmar Sättningsproblem, en tråkig nyhet som skapar oro och osäkerhet. Huset har fått stora sprickor, eller så går dörrar och fönster plötsligt inte längre att öppna som de ska. Framför...
reparera huset

Behöver jag reparera hela huset?

Behöver jag reparera hela huset? Du har konstaterat att din villa drabbats av sättningsproblem. Där vanliga tecken är sprickor i fasaden eller innerväggarna, eller sjunkande golv. Marksättningar är vanligare än många tror, men vad gör...
geopolymerinjektering

Lotta markförstärkte sitt hus med geopolymerinjektering

Lotta markförstärkte sitt hus med geopolymerinjektering Lotta Hammarberg bor i ett stort brunt hus i Farsta utanför Stockholm. Huset är byggt av Lottas morfar 1929, och har gått i arv i tre generationer. Problemet som Lotta...