Hur byggnationer påverkar din villa

2018 gjordes bygginvesteringar på omkring 527,4 miljarder kronor i bostäder, lokaler och anläggningar. Byggbranschen har gått på högvarv under flera år och 12750 lägenheter förväntas stå klara under 2019. Den nationella planen för infrastruktur i Sverige planeras uppgå till 700 miljarder kronor under åren  2018-2029. Att byggnationer och renoveringar pågår runtom i landet är det ingen tvekan om.

byggnation påverkar villa

Hur byggen påverkar dig och din villa

När ett hus byggs görs, förhoppningsvis, noggranna grundarbeten som gör att du ska kunna bo lugnt och tryggt i ett stabilt hus under många år framöver. Det finns många olika typer utav grunder och förarbeten. Gemensamt är dock att om rörelser börjar ske i marken under huset, och villan börjar röra sig så finns det stora risker att sättningsproblem uppstår.

Omfattande byggarbeten använder sig oftast av tunga maskiner, genomför schaktarbeten, kanske spränger, eller pålar för nya grunder, byggnader eller andra konstruktioner. Allt detta bidrar till vibrationer i marken.

En jämförelse; innehållet i ett müslipaket tar mindre plats efter transport, på grund utav att paketet vibrerat och innehållet kompakterats. Dessa vibrationer uppstår inte bara under transport, de uppstår även i marken – pågrund av tunga transporter, eller andra byggarbeten.

Det kan leda till att hus som tidigare inte haft problem med sättningar får det.

Hur du vet om du är drabbad

Nu är det inte så att stora byggbolag är omedvetna om detta, utan det tas med i beräkningen vid byggnationer och arbeten och ofta genomförs också mätningar för vibrationer och sättningar i närområdet.

Oavsett är det bra att som villaägare själv vara uppmärksam på tecken på sättningsproblem. Speciellt om din villa ligger i ett område där det pågår mycket byggarbeten eller där trafikbelastningen är hög.

Nedan listas 6 vanliga tecken på sättningsproblem:

  1. Sprickor i fasaden
  2. Sprickor i innerväggar
  3. Glipor mellan golv och trösklar
  4. Golv som lutar
  5. Dörrar/fönster som inte går att öppna/stänga
  6. Dörrar/fönster som plötsligt börjar öppna/stänga sig själva

Om du misstänker att ditt hus kan vara drabbat av sättningar. Kontakta Geobear för att boka en sättningsinspektion.

Källor:

Källa Sveriges Byggindustrier

SCB