Fem tips när du ska välja avlopp för hög miljöskyddsnivå

Fem tips när du ska välja avlopp för hög miljöskyddsnivå

En fastighetsägare byter kanske avlopp en gång under sin livstid, vi hjälper dig att välja avlopp med våra fem tips. Det är olika aspekter som ska beaktas, många teknikval och flera leverantörer och fabrikat att välja på. BAGA är den största aktören i Sverige och ger här några värdefulla tips för att välja avlopp.

Reningsverk eller Modern markbaserad rening (MMR)?

Definitionen för hög skyddsnivå innebär att både fosfor och kväve måste reduceras för att undvika övergödning. Det finns otaliga certifierade lösningar på den svenska marknaden som alla har testats för att klara kraven, men få accepteras av de lokala miljökontoren utan en efterföljande hygieniseringsbädd. Modern markbaserad rening klarar alltid alla krav samt hygieniseringen. Den är mest robust och enklast – finns det plats så är den ett självklart val!

välja avlopp 1

Kostnad

Det finns många reningsverk som är billiga i inköp. Men när de inte motsvarar de svenska kraven och förväntningarna kan det bli väldigt dyrt! Var noga med att kolla pris på serviceavtal, hur ofta slamtömning krävs och så vidare. Modern markbaserad rening kostar som ett välrenommerat reningsverk att anlägga, men låg energiförbrukning, minimal driftskostnad och lång livslängd ger en mycket prisvärd avloppsanläggning. Vid jämförelse med en traditionell bädd så åtgår betydligt mindre gräv-massor och arbetstid. MMR ger en bättre totalekonomi och funktion.

Din familjs och grannarnas hälsa

Modern markbaserad rening har ett naturligt och säkert smittskydd som ger extremt låga utsläpp av bakterier. Det överträffar kraven på badvattenkvalitet. Det här är mycket viktigt då din och dina grannars hälsa påverkas om vatten från avloppsanläggningen når dricksvattentäkten. De flesta reningsverk har betydligt högre utsläppsnivåer av bakterier. Därför krävs en efterföljande hygieniseringsbädd på minst tio kvadratmeter. Det resulterar i en betydligt högre kostnad.

Välja avlopp för miljöns skull!

Genom att leda avloppsvatten via slamavskiljare till efterföljande infiltration så optimeras naturens förmåga att rena vattnet. Utan energikrävande system så sköter naturen själv att skadliga bakterier bryts ner och renat vatten återgår till kretsloppet. Det ger dig och familjen en totallösning för ett avloppsvatten där du med stolthet bidrar till bättre närmiljö och friskare hav.

välja avlopp 2

Driftsäkerhet – hur länge håller systemet?

Minireningsverk har funnits på svenska marknaden i över 20 år och de tidiga versionerna behöver redan uppgraderas eller bytas. Ny teknik är bättre. 20–30 års livslängd är rimligt med förebyggande underhåll och serviceavtal. Moderna markbäddar och infiltrationer har en livslängd på 30–50 år – utan underhåll! När det är fysiskt möjligt, så är markbaserad rening enklast, säkrast och mest ekonomiskt! Genom att skaffa en modern markbaserad avloppslösning från BAGA, tar du ansvar för miljön och för familjens och grannarnas hälsa. Du väljer den trygga och långsiktiga vägen med produkter som gör rent på riktigt. Du tänker lite längre – precis som vi.

Modernt, markbaserat, miljömässigt!

I över 150 år har man i Sverige fått sitt dricksvatten genom vattenledningar, men vägen till där tekniken är idag har varit långt ifrån rak och har inneburit att både människor och miljö har tagit skada genom historien och man har sett att rent vatten är den viktigaste förutsättningen för ett långt och friskt liv. På BAGA Water Technology arbetar man med vattenrening och har tagit fram avloppslösningar som ger allra högsta smittskydd och miljöskydd.

Runt om i landet finns det hem som inte är anslutna till kommunalt vatten, det vill säga att du antingen har egen dricksvattenbrunn och vattenrening eller delar med grannarna. I den situationen är det av allra största vikt att se till att ens vattenrening håller högsta kvalitet och att den är säker både för människor och miljö.

– Det finns många typer av reningsanläggningar, men vi på BAGA erbjuder moderna markbaserade reningsanläggningar som tillgodoser både privatpersonens och naturens behov.

Framförallt är det två viktiga delar att ta hänsyn till: det ena är smittskydd och det andra är miljöskydd, berättar Patrik Ellis, affärsutvecklingschef. – En modern markbaserad anläggning har ett väldigt bra smittskydd med mycket låga halter av bakterier i det renade vattnet. Det är viktigt att bakterier från avlopp inte sprids till dricksvatten, vilket annars kan orsaka ohälsa och sjukdomar, förklarar Patrik.

En annan aspekt är miljöskyddet. Genom att effektivt syresätta markbädden så bryts syreförbrukande ämnen ner vilka annars orsakar syrebrist och döda bottnar i sjöar och vattendrag. Vi har effektiviserat syresättningen hos bäddarna som ger en bättre reduktion av organiskt material, bakterier och kväve.

– Genom att tillsätta ett flockningsmedel redan i slamavskiljaren tar vi bort mer än 90 % av fosforn i vattnet. Det här är det mest moderna egna avloppssystem man kan ha. Vi har sett över hur man har arbetat historiskt, mixat gammalt och nytt för att optimera processen och göra den både säker och miljövänlig, avslutar Patrik.

Läs mer på baga.se

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

[ai_buddy_chat]
- Annons -
[ai_buddy_chat]

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -