- Annons -

Trappor

Trappan är ofta det som bjuder in till ditt hus eller leder dig till någon annan del i trädgården.

Det viktigaste är att trappan byggs med bekväm steghöjd i förhållande till djupet och att den är lätt och säker att gå i. Låt den inte bli för klumpig och om det är många steg som krävs försök dela upp den med ett vilplan eller en vinkel.

Entrétrappan

En entrétrappa kan vara allt från att vara något enda steg högt typ rektangulär eller halvrund granittrappa till att vara stor och pampig med gott om plats runt entrédörren.

Trappans utseende ska harmoniera med husets utseende och det styr också materialvalen.

Det finns också måttanpassade trappor som är specialbeställda till just ditt hus och då får man räkna med en ganska lång leveranstid.

Trappor kan också byggas av trappblock i betong, granit, skiffer eller kalksten. Det blir stabila och hållbara trappor, särskilt om de byggs i natursten.

Lägg singel 8-16 mm under för att undvika frostskjutningar.

Mindre trappor kan du bygga av trappsteg, murblock eller kantsten.

Trappans utseende kan också förändras beroende på hur själva trappblocket ser ut. Det kan ha en slät front eller en yta med struktur. Är trappblocket av natursten kan ytan vara grovt huggen.

Slänttrappan

Har du en kuperad tomt kan det vara bra med en trappa i slänten. Lägg den med trappblock, murblock eller kantsten. Det är viktigt med ett bra underarbete, lägg därför kross under.

Trappblock finns i olika längder så du kan själv bestämma hur bred din trappa ska bli. Om du vill ha den riktigt bred lägger du flera block bredvid varandra.

Utseendet på din tappa blir mycket vackrare om du kantar den med lite växter eller buskar. Ljussättning på kvällen förhöjer också. Se bild på trappa i slänt

trappor

Renovera en gammal trappa

Har du en gammal sliten trappa men som i grunden är stabil kan du bekläda trappan med naturstensplattor, förslagsvis i granit eller skiffer. Dessa läggs på plats med fix och fog. Då får du en snygg trappa och känns helt ny till ett lägre pris. Se bild trappa med beklädnad.

En gammal trappa kan också beklädas med Duratrapp – en stenbeläggning där naturstensgruset är 3-5 mm och läggs i ett två-komponents epoxispackel. Detta är också ett bra halkskydd.

- Annons -