Så viktigt är det med taksäkerhet

Taksäkerhet – värdefull rådgivning för villaägare

Att vandra omkring på ett villatak kan vara riktigt farligt och särskilt i de fall där inte villaägaren har sett över sin taksäkerhet. Äger man en fastighet är det ytterst viktigt att ägna taksäkerhet en tanke eller två. Det är helt enkelt vissa anordningar som villan måste förses med för att den ska anses vara säker på olika sätt. Den här artikeln kommer handla om just taksäkerhet och vad man som villaägare ska tänka på för att undvika skador och olyckor.

När man exempelvis får besök av sotaren, är det vanligt att denne påpekar bristerna med säkerheten på taket. Detta är förstås inte så konstigt, eftersom andras tak är sotarens arbetsplats och som sådan måste den vara tillräckligt säker att vistas på. Samma sak gäller om man anlitar en hantverkare som ska göra reparationer av taket. Det är dock på villaägaren som ansvaret ligger att man har den säkerhetsutrustning som krävs – inte på hantverkaren eller sotaren. Däremot riskerar de riktigt höga sanktionsavgifter om de arbetar på ett tak som inte uppfyller dessa krav.

Det är med anledning av detta som det ställs allt högre krav på villaägare att de ska ha den utrustning och de fallskydd för taket som krävs idag. Dessutom kan det vara idé att se över hemförsäkringen om den överhuvudtaget täcker skador och olyckor som uppstår på grund av bristande taksäkerhet. Det finns idag många olika anordningar att införskaffa och nedan gås vissa av dessa igenom.

Ankarpunkt

När man ska upp på taket, ja överhuvudtaget på höjder över 2 meter, ska man vara fastspänd så att man inte ramlar ner. För att ha något att fästa en lina i, kan man montera en så kallad ankarpunkt på lämplig plats. På bilden visas här en sådan ankarpunkt som är fäst vid en skorsten.

Ankarpunkt taksäkerhet
Detta är en bra grundförutsättning för ett säkert arbete uppe på taket. Ankarpunkten kan också kallas för livlinefäste eller säkerhetskrok.

Nockräcke

Nockräcket fungerar ungefär som en ankarpunkt; den är tänkt att fungera som en fästpunkt för en lina. Till skillnad från en ankarpunkt finns dock här visst spelrum i sidled för förflyttningar.

Glidskydd

Ett glidskydd, som fästs i takets nederdel i höjd med hängrännan, gör att man på ett säkert sätt kan förvissa sig om att stegen står kvar och inte glider undan när man klättrar upp för den. Saknar villan taklucka kräver sotarna att ett glidskydd finns monterat.

Bärläktssteg

För att man ska kunna nå upp till skorstenen på ett säkert och bra sätt, ska villataket förses med bärläktssteg.

Bärläktstege taksäkerhet
Bärläktssteg fungerar ungefär som en trappa med smala steg.

Takstege

På byggnader med mycket branta tak och med en fasadhöjd på över 4 meter används med fördel en takstege, som gör att man på ett säkert sätt kan ta sig till skorstenen.

Skyddsräcke

Beroende på om huset har en taklucka eller ej, kan det vara bra med ett skyddsräcke som gör att det blir mycket säkrare att ta sig upp på taket även den här vägen.

GångbryggaGångbrygga taksäkerhet

För att lätt och säkert kunna förflytta sig i sidled på taket, behövs en gångbrygga. Denna ser ut såhär:

Säkerhetssteg

När man är framme vid skorstenen och ska ha något stabilt och säkert att stå på, behövs ett säkerhetssteg som kan ses här:

Taksäkerhet säkerhetsstege
Med ett sådant steg kan man lugnt fokusera på uppgiften utan att vara rädd för att tappa greppet.

Snörasskydd

Taksäkerheten gäller inte bara de personer som vistas på taket, utan också de som passerar under det. Ett snörasskydd som monteras på taket gör att den allra största snömassan stannar kvar och inte faller ner. Är det mycket snö på taket kan detta annars vara riktigt otäckt; barn och djur i synnerhet kan fara riktigt illa av snöras. Särskilt viktigt är att ha snöskyddet över olika entréer.

Säkerhetssele

Kanske viktigast av allt är att man är fäst med något stabilt så att man inte riskerar att ramla ned. När man vistas på ett tak så ska man alltid bära en säkerhetssele.

Taksäkerhet säkerhetssele

Säkerhetsselen gör helt enkelt att man kan arbeta på taket bekymmerslöst. Selen är fäst med en lina i en ankarpunkt, som beskrivits tidigare. På denna bild framgår både selen och linan:

Fallskydd tak sele

Jobbar man flera på taket samtidigt är det förstås viktigt att samtliga bär en sele, vilket illustreras nedan.

fallskydd tak

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -