- Annons -

Det är inte alltid helt enkelt att upptäcka när en fuktskada uppkommer eller när det börjar bildas mögel eftersom det inte alltid syns. Mögel är ett samlingsnamn för svampar som uppstår i fuktiga utrymmen i huset. Med rätt ventilering och bra luftgenomströmning kan du undvika problemen som följer vid ett mögelangrepp!

trygghetsvakten

Tecken på fukt och mögel

De mest vanliga tecken på mögel som finns är svarta prickar/fläckar på innertaket eller på väggarna i rummen som oftast har hög luftfuktighet. Exempel på detta kan vara i källaren eller i badrummet. Inte allt för sällan följer en speciell doft med, denna kan liknas vid unken och jordig.

Hur skadligt kan mögel vara?

Förutom att det är förenat med hälsorisker att bo i ett mögeldrabbat hus, finns det bestående skador på de mögeldrabbade ytorna. Lindriga skador kan exempelvis vara missfärgning eller begynnelse till fräta på ytorna. Skulle ditt hus drabbas av ett mögelangrepp kan det dessutom falla i värde.

Hur du undviker fukt och mögel i din villa

Genom att hålla kontroll över luftfuktigheten i ditt hem kan du undvika fukt- och mögelangrepp. Eftersom fuktigheten varierar med temperaturen i huset är det inte alltid självdraget är tillräckligt och fukten i luften stannar i huset och vandrar mot de kallare delarna såsom vinden eller i krypgrunden. Detta är speciellt vanligt i hus som är isolerat med stenull som inte har någon ångspärr.

Genom att installera Trygghetsvaktens avfuktare för kallvinden eller krypgrunden får du hjälp att hålla luftfuktigheten nere och ser till att förhindra mögeltillväxt. Som extra säkerhet kan du installera en värmeslinga på din kallvind.

trygghetsvakten

Så fungerar Trygghetsvakten

Trygghetsvakten för kallvinden mäter skillnaden i luftfuktigheten i luften på vinden och jämför den med luften ute. Är luften ute torrare, pumpar Trygghetsvakten in den torra luften och ser därför till att hålla mögel i schack.
Trygghetsvakten för krypgrund ser till att värma upp grunden och höjer temperaturen så luftfuktigheten hålls nere. Trygghetsvakten för din krypgrund skapar också ett undertryck och suger därför ut den fuktiga luften. Tack vare detta undertryck tar Trygghetsvakten även bort radon och dålig lukt.

Då energiförbrukningen är låg, 400-500 kw h för Trygghetsvakten Vind samt 800-1 000 kw h för Trygghetsvakten krypgrund, behöver du inte oroa dig för att din elräkning ska dra iväg alltför mycket.

Inga dyra servicekostnader tillkommer

För att säkerställa att Trygghetsvakten fungerar optimalt behöver du gå upp på vinden före och efter varje vinter. Använder du Trygghetsvakten för krypgrund ska liknande tillsyn göras, fast då före och efter varje sommar.

Kontrollera att lysdioden på styrenheterna lyser med ett konstant grönt sken. Det är viktigt att sensorerna är fria från spindelnät och liknande, detta kan annars påverka mätningen.

Det är också bra om du kontrollerar fläkten. Detta gör du enklast genom att trycka in testknappen på huvudenheten och ser om det kommer in luft, detta kan du känna med handen.

Fullständiga underhållsinstruktioner av Trygghetsvakten Vind
Fullständiga underhållsinstruktioner av Trygghetsvakten Krypgrund

- Annons -