Varför välja träpellets?

träpellets

Det är ingen stor nyhet att världen idag står inför många utmaningar, till exempel den globala uppvärmningen. Det är vetenskapligt bevisat att världens medeltemperatur stigit med 0,85 °C från 1880 till 2012. Temperaturökningen kommer att få enorma konsekvenser för klimatet och vi har redan börjat känna av förändringarna. Men har du tänkt på hur vi alla som individer kan bidra till att sakta ner denna process?

Ett sätt att minska vårt koldioxidavtryck är att minska vårt beroende av fossila bränslen. Där kommer pellets in som ett idealiskt alternativ för uppvärmning. Träpellets är en av bästa källorna till hållbart bränsle. Jämfört med exempelvis olja och gas är träpellets ett renare och mer miljövänligt bränsle som orsakar betydligt mindre koldioxidutsläpp i atmosfären.

träpellets

Pellets betraktas som ett koldioxidneutralt bränsle. Att elda med träpellets är ett smartare miljöval än fossila bränslen och många förnybara uppvärmningsformer: de ger upp till 90 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med olja och 35 procent lägre jämfört med jordvärmepumpar.

Men det slutar inte där, för pellets tillverkas av sågverksrester. Med andra ord är träpellets ett bra sätt att tillvarata sågverkens restprodukter som annars skulle gå till direktförbränning i fjärrvärmeanläggningar och förvandla det till energi så att vi blir mindre beroende av olja. En annan viktig aspekt är att råmaterialet är spårbart och kommer från hållbart skogsbruk.

Stora Ensos pellets tillverkas till 100 procent av rester från våra egna sågverk. Därför kan vi garantera att ingenting går till spillo. Dessutom är pelletsproduktionen integrerad med såglinjen för att eliminera onödiga transporter. Virkeskedjan omfattas av ett spårbarhetssystem som garanterar att allt trä kommer från hållbart skogsbruk.

Förutom miljöfördelarna är pellets även en kostnadseffektiv uppvärmningslösning. Pelletspriset har varit mycket stabilare än olje- och elpriserna. Eftersom pellets har ett högt energivärde och producerar väldigt lite aska kan man få samma värmeeffekt med två kilo av våra pellets som med ungefär en liter olja.

Behöver du fler fakta för att övertyga dig om att pellets är en av de miljövänligaste uppvärmningslösningarna?

Pellets är lätta att använda, kräver väldigt lite service och kan enkelt beställas på webben. Stora Ensos webbshop erbjuder komplett service, välplanerade leveranser antingen direkt till ditt förråd eller i 16 kg småsäck till valfri adress.

träpellets

Vad behöver jag veta om träpellets?

Kom ihåg att det är skillnad på pellets och pellets. För att få ut det mesta möjliga av din panna eller kamin ska du endast elda med premiumpellets. Kontrollera dessa egenskaper när du väljer:

  • Askhalt: ju mindre aska det blir kvar, desto bättre brinner det och desto mer värme producerar din panna. Mer aska innebär också att du måste rengöra och serva pannan oftare.
  • Låg fukthalt: ju lägre fukthalten hos dina pellets är, desto högre är värmevärdet, vilket gör din panna effektivare. Träpellets ska ha en fukthalt på högst 8 %.
  • 6 mm pellets ger bättre effekt och är tystare i matarskruvarna
  • ”Rena pellets”: pellets ska komma från hållbart skötta skogar och alltid tillverkas enbart av rester, inga träd ska avverkas för att tillverka pellets.
  • Inhemskt trä och produktion minimerar miljöavtrycket från transporterna.

Stora Ensos pellets är ett säkert val som uppfyller alla ovanstående kriterier.

Vem kan använda pellets?

Pellets kan användas för uppvärmning av industri- och affärslokaler, växthus, offentliga byggnader med mera. Egentligen är det fritt fram för alla som vill elda med pellets att göra det. Även ett stort antal företag har övergått till pellets.

Som husägare finns det två sätt att värma med pellets: pelletskamin eller pelletspanna .

Att byta till träpellets

Att byta till träpellets är enkelt, men kräver lite planering och goda råd från en professionell installatör.

träpellets

Det är viktigt att kontakta en kunnig installatör, eftersom det inte finns någon universallösning utan snarare ett antal alternativ som beror på många olika faktorer. Installatören vet bäst och kan ta fram en skräddarsydd lösning för dina behov och ditt hem. Kom ihåg att det alltid finns ett sätt att värma med pellets, från att installera en kamin i vardagsrummet till en ny panna i huset.

Om du vill värma ditt hem i stället för planeten är pellets en bra början.

För mer information och för att beställa pellets, gå till https://pellets.storaenso.com