- Annons -

Frågor om bolån nr 4 i samarbete med Landshypotek Bank

Catharina Åsbjörnsson Lindgren är affärschef och ansvarig för bolån på Landshypotek Bank och hon svarar på frågor från läsare rörande bolån.

I Corona-tider vill många göra om hemma – hur kan jag finansiera renoveringen?

Det finns flera olika möjligheter. Många sparar till mindre renoveringar. Har du ett större renoveringsbehov så kontakta gärna din bank och undersök utrymmet för en utökning av ditt bolån. Att låna till en renovering påverkar givetvis din ekonomi, så det är viktigt att räkna på om du klarar den ökade lånekostnaden. Men gör du renoveringen bra så ökar både värdet på din bostad och din trivsel. Jämfört med andra låneformer är bolånet tryggt och räntan tilltalande.

Vi möts nuförtiden ofta av reklambudskap som lockar till snabba lån. Om du väljer ett sådant erbjudande så rekommenderar jag att du verkligen kollar räntan och räknar på den totala lånekostnaden. Lånen kan fylla behov, men kan bli kostsamma.

Det pratas nu mycket om amorteringar – varför ska jag amortera på mitt bolån?

För många är det enligt myndighetsregler ett måste att amortera på ett bolån. För andra är det frivilligt, om inte banken har särskilda krav på amortering.  Att löpande amortera är dock ofta positivt för din ekonomi. När du amorterar, det vill säga betalar av på ditt bolån, minskar skulden till banken. Med det får du minskade bolånekostnader över tid. Det är därför det talas om amortering som en form av sparande. Men det kan finnas fler fördelar.

I takt med att du amorterar så minskar ditt lån i förhållande till husets värde, alltså din belåningsgrad. Med en lägre belåningsgrad kan villkoren på ditt lån komma att förbättras, räntan kan komma att bli lägre.

Vad avgör hur mycket jag kan låna?

Dels finns det regler från myndigheter och som vi banker själva sätter upp för att utlåningen ska vara trygg, sund och säker. Dels avgör din inkomst och samlade ekonomi. Enligt myndigheternas regler kan du högst ha ett bolån på 85 procent av värdet på ditt hus. Banken bedömer sedan särskilt utrymmet i din ekonomi och vad du har ”kvar att leva på”: du ska både kunna leva på din inkomst och betala av på lånet.

Dessutom säkerställs att din ekonomi klarar en högre räntenivå. För närvarande räknar banker med att du ska klara en låneränta på cirka 6-7 procent.

Har du frågor gällande Bolån? Tveka inte att kontakta bolånespecialisterna på Landshypotek Bank. Kontakta här!

- Annons -