Såväl bostadsrättspriserna som villapriserna steg den senaste tremånadersperioden.

villapriser

Genomsnittspriset för bostadsrätter i Sverige var ned med 1 procent under december 2014, beräknat som glidande medelvärde över tre månader. För villor var priserna oförändrade, enligt månadsdata från Mäklarstatistik.

De senaste tre månaderna har bostadsrättspriserna stigit 4 procent samtidigt som villapriserna var upp med 1 procent. Under de senaste tolv månaderna noterade såväl bostadsrättspriserna som villapriserna en uppgång på 9 procent.

Under november var prisutvecklingen på tolv månaders sikt +6 procent för bostadsrätter och +8 procent för villor.

“När vi nu avslutar 2014 ser vi att villor och bostadsrätter totalt sett har stigit lika mycket, med +9 procent. Det är en stor skillnad mot utvecklingen 2012 och 2013 då bostadsrätterna ökat mer än dubbelt så mycket som villorna sett till riksnivå. Det är också anmärkningsvärt att permanentbostäder fortsätter öka med sådana tal samtidigt som KPI, konsumentprisindex, är oförändrat under året. Bostadsrätternas ökning på +9 procent överträffas bara av 2013 då dessa gick upp +11 procent”, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

En annan tydlig trend under 2014 var att bostadsaffärerna gick allt snabbare, uppger Staffan Tell, pressansvarig på bostadssajten Hemnet.

Genomsnittspriset för hela landet för en bostadsrätt är 29.384 kronor per kvadratmeter medan medelpriset för en villa är 2.333.000 kronor.

Källa: SIX/ Affärsvärlden