- Annons -

Nu har det blivit mer lönsamt att hyra ut villan, eller delar av den. Men det finns lagar att ta hänsyn till och en del praktiska och ekonomiska frågor som det är bra att ha koll på. Skriv ut och spara listan!

hyra ut villan

Text: Eva Linetti

 

  • Inkomsten från uthyrningen är en skattepliktig intäkt som beskattas som inkomst av kapital.
  • Du har rätt att göra två avdrag för om du har ett småhus. Dels ett schablonavdrag på 40 000 kronor, vilket innebär att du alltså kan hyra ut skattefritt upp till 40 000 kronor. Och dels ett avdrag som är 20 procent av bruttointäkten.
  • Om en hyresgäst i överenskommelse med dig reparerar, målar eller tapetserar är du skyldig att ta upp värdet av arbetet som en intäkt.
  • Om du har en villaförsäkring behöver du inte ta någon extra försäkring när du hur ut ett rum i ditt hus.
  • Hyr du ut hela din permanenta villa så kontakta ditt försäkringsbolag. Om du vill ha ett fullgott skydd kan det innebära förhöjd självrisk eller en annan typ av påslag på hemförsäkringen.
  • Hyr du ut en sidobyggnad som festlokal kan det betraktas som yrkesmässig uthyrning. Då råder vi dig att prata med ditt försäkringsbolag så att du försäkrar dig om ett fullgott skydd.
  • Om du hyr ut ett rum som används till kontor för ett företag räknas det som förvärvsverksamhet och då kan det bli aktuellt att teckna en extra försäkring. Så även här är det viktigt att du kontaktar ditt försäkringsbolag.
  • Om du jobbar hemma och hyr ut en plats till ditt eget aktiebolag får du göra avdrag för en summa som motsvarar den marknadsmässiga hyran. Platsen ska vara avskild från den övriga bostaden och avsedd för verksamheten. Du får även göra avdrag för merutgifter tex större elförbrukning. Har du enskild firma får du bara göra avdrag för de utgifter som avser det utrymme du använder. Om det inte är ett särskilt inrättat utrymme får du ändå göra avdrag med 2000 kr per år, förutsatt att du jobbar minst 800 timmar per år i bostaden.
  • Vill du hyra ut villans garage eller förråd för magasinering av möbler så kanske lösöresumman i hemförsäkringen behöver höjas upp. Hemförsäkringen gäller vid tex brand och inbrott men inte för stöldbegärlig egendom.
  • Även om du har en gedigen hemförsäkring så bör du tänka på att du som villaägare har ett stort eget ansvar när du hyr ut ditt permanenta boende och bjuder in människor i ditt privata hem.

 

Tips!
Om du själv är bortrest när huset hyrs ut så berätta det för grannarna!

Läs också:

- Annons -