Finja tipsar: Bygg Attefallshus med murblock

Förverkliga din dröm och bygg en komplementbostad i form av ett attefallshus på tomten. Det kan användas till mycket; fritidshus, gäststuga, uthyrning eller till vad helst du önskar. Med Finjas attefallshus utnyttjas den tillåtna ytan maximalt och det finns två varianter att välja på ­beroende på vilken planlösning som passar dig bäst.

Båda har sina fördelar och skapar en känsla av luftighet, vilket gör att utrymmet känns förvånansvärt stort. Här ryms både pentry, badrum, sovloft och ett väl tilltaget rum med härlig takhöjd. Husen är självklart murade och putsade och består av en modern och stabil konstruktion som är både brandsäker och okänslig för fukt.

De är dessutom underhållsfria och kommer att vara till glädje för ett flertal generationer framöver. Givetvis kan du inreda ditt attefallshus i vilken stil som helst men glöm inte att du även utvändigt kan anpassa huset efter eget tycke och smak. Vill du till exempel ha en struktur i fasadytan rekommenderas Finjas Ädelputs som finns i olika varianter beroende på vilken grovlek som önskas.

Självklart finns också ett stort antal kulörer att välja på när det kommer till att färgsätta huset.

Grund

Sätt ut profiler och spänn upp murarsnöre i höjd med det färdiga golvet. Schakta bort matjord och fortsätt ner till minst 400 mm under slutlig marknivå. Om marken inte är dränerande måste dränering ordnas.

Rulla ut geoduk på hela byggnadens yta om schaktbotten består av lera eller finmaterial. Är botten torr och fast behövs ingen duk. Lägg sedan ut makadam, minst 150 mm. Packa med vibroplatta och väg av med laserpass till dess att ytan ligger 300 mm under murarsnöret.

Lägg ut VA-ledningar samt tomrör för el.

Placera ut Exakt-elementen, justera dem med hjälp av vattenpass och profiltrådar samt förankra dem i varandra med fixeringskilar och en spikplåt per skarv.

Tjälisolera svagt lutande nedåt från grunden med Isoleringsskiva S100 50 mm, rak kant, utanför Exakt-elementens bas.

Lägg därefter ut första lagret med Isoleringsskiva S100 100 mm, rak kant, innanför Exakt-elementen. Nästa lager ska vara större och sträcka sig 100 mm in över elementen. Sista lagret ska vara av samma storlek som det första. Fixera skivorna intill varandra och även i kantelementen med hjälp av plastspik.

Förstärk med armeringsbyglar och armeringsjärn vid de kommande ytterväggarna. Lägg ut armeringsnät på armeringsdistanser och överlappa 400 mm.

Beställ färdig betong och gjut betongplattan 100 mm tjock. Vibrera med vibratorstav och drag av med en rätskiva. Träskura eller stålslipa ytan.

Täck betongen med plastfolie i fem dygn. Lyft plastfolien och eftervattna några gånger under denna tid. Låt slutligen betongen härda ytterligare två dygn.

Bygg Attefallshus 1

Ytterväggar

Montera och loda in hörnstolpar som är högre än vad väggarna ska bli. På dessa fäster du murarsnöre att följa vid murningen. Fäst grundisoleringspapp mot grunden där väggarna ska ta form.

Blanda Murbruk Exakt enligt anvisningarna på förpackningen, lägg ut bruket med murslev i två strängar under blockens lättklinkerdelar och placera ut det första skiftet. Börja i ett hörn med ett Hörn-/avslutsblock Exakt och fortsätt därefter med Isolerblock Exakt. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Justera utifrån snöret och se till att överkanten på blocken är 200 mm över grunden. Ju noggrannare du är med första skiftet desto enklare blir det att mura kommande skift.

Flytta upp snöret 200 mm och mura nästa skift. Fyll Murlåda Exakt med bruk och dra framåt så att två strängar bruk bildas på lättklinkerdelarna. Inget bruk ska hamna på cellplasten.

Rulla efterhand ut Armering Exakt i första skiftet och sedan i vart tredje skift samt i översta skiftet. Överlappa 300 mm och fixera armeringen med tandspackel.

Mura på samma sätt till skift 15 på bakre väggen och till skift 17 på den främre väggen samt sidorna.

Mura nästa skift på samtliga väggar med U-block. Placera U-blocksisolering på högkant ytterst i U-blocken och gjut in två bistål. Blanda Finbetong enligt anvisningarna på förpackningen och fyll U-blocken.

Mura de två översta skiften på sidoväggarna med Murblock Bas 290 och Murbruk B. Jämna av högst upp med Murbruk Exakt.

Mura ett skift till närmast fasaden på främre och bakre väggen med Murblock Bas 120, även detta med Murbruk B. Gör därefter hack i blocken för takbalkarna, c/c 600.

Lämna öppningar för fönster och dörrar och avsluta varje skift på båda sidor om dessa med avslutsblock. Skift under och över samtliga fönster förses med Armering Exakt i fönstrets bredd plus 500 mm på varje sida.

Över varje öppning placeras en Isolerbalk Exakt så att upplagslängden på väggen blir minst 250 mm i var ända.

Slamma väggarna invändigt i öppningarna innan karmarna monteras.

Bygg Attefallshus 2

Innerväggar

Loda in och fäst en bräda på ytterväggen vid sidan om innerväggen. Märk ut en skiftgång om 200 mm.

Lägg ut Murbruk B med murslev på blocken och mura första skiftet. Inget bruk läggs i de vertikala fogarna. Den längre väggen som bär loftet muras med Murblock Bas 120 medan den kortare väggen med dörr till toaletten muras med Murblock Bas 90.

Förankra de inre väggarna i de yttre genom att i vartannat skift borra in 6 mm armeringsdubbar 90 mm in. Dubblängd cirka 300 mm.

Mura upp tio skift och mura det elfte med sågade block så att väggarna blir 2100 mm höga.

Bygg Attefallshus 3

Genom att klicka på knappen ovan så kan du läsa vidare i gör det själv projektet för Bygg Attefallshus med murblock där det beskrivs ädelputs eller ytputs och färg samt fönster, dörrar, innerväggar.

Du kan även ta del av inköpslistan och lägga till den. Du får också Tips & Trix samt tillgång till nedladdningsbar PDF.