Info

Denna webbplats sköts och underhålls av

Förlaget Villaliv AB
Skyttevägen 21
302 44 HALMSTAD

Skydd av personuppgifter

Förlaget Villaliv följer den svenska personuppgiftslagen (PuL) i behandlingen av personuppgifter och registrering. Företaget använder dina personuppgifter i första hand för att tillhandahålla kostnadsfria tjänster för dig som användare. Användaren av tjänsten förbinder sig till att ge Förlaget Villaliv korrekt information.

Det publicerade innehållet i användarnas kontakter är skyddade uppgifter som inte kommer spridas till tredje part. Förlaget Villaliv har dock efter eget gottfinnande, rätt att avslöja författarens namn och kontakta polisen eller annan myndighet om det finns anledning att misstänka att användaren har begått ett brott.

För alla dina rättigheter enligt Personuppgiftslagen (PuL) se här: http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/

Användning av cookies

Förlaget Villaliv kan samla in information om användningen av tjänsten, trafikvolymer och annan relaterad statistik, samt att hantera och analysera dessa data. Innehållet i tjänsterna, och för övervakningen av sidans användarvänlighet använder Förlaget Villaliv sk. cookies. En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. På så sätt kan Förlaget Villaliv samla in information om hur och när tjänsterna används för att utveckla användarvänligheten vidare. Cookies gör det möjligt att information som samlas in kan inte användas för att identifiera enskilda användare. Förlaget Villaliv AB kräver att du accepterar användandet av cookies för att kunna använda Förlaget Villaliv ABs elektroniska tjänster.

E-handel

Handel i Produktguiden, Bokshoppen och på auktionssidan sker mellan köpare och Media Gruppen i Halmstad AB med organisationsnummer 556450-6003 till vilket Förlaget Villaliv AB är ett dotterbolag.