Måla tak – En guide för bästa resultat

Har du bestämt dig för att måla tak? Kul! Oavsett om du ska måla taket, väggarna eller både och kan vi lova att det är värt besväret.
 Taket målas oftast vitt, det ger en jämn ljusspridning. Men har du högt i tak kan en mörkare kulör ge en mer ombonad känsla. När det gäller väggar finns det hundratals kulörer och ett flertal glanser att välja på. Samma kulör kan upplevas helt olika beroende på vilken glans färgen har. Matta färger ger i allmänhet en lugnare kulörupplevelse jämfört med blanka färger. Väggar målade med hög glans är å andra sidan tåligare och lättare att torka av.

Det här behöver du för att måla taketDessutom behöver du
 • Täckpapper eller plast till ytor som ska skyddas
 • Färgtråg
 • Roller och rollerbygel
 • Slippapper, kornighet 120–180
 • Förlängningsskaft med hållare för slippapper
 • Munskydd
 • Tvättsvampar och hink
 • Spackelskrapa
 • Stålspackel
 • Maskeringstejp
 • Skyddshandskar
 • Trasa
 • Penslar i olika storlekar
 • Mikrofibertrasa
 • Inomhustvätt
 • väggfärg
 • takfärg
 • grundfärg
 • latexfog
 • spackel

Tänk på att alltid måla taket först, innan du målar väggarna. Då slipper du skydda dina nymålade väggar mot färgstänk.
 Och som vid all målning gäller det att vara noggrann med förarbetet för att få ett perfekt slutresultat.

Tidigare målade tak

1. Kontrollera underlaget

Om du inte vet vilken typ av färg taket är målad med tidigare kan du provtvätta en liten yta med vatten. Om färgen inte löses upp eller inte smetar av sig, är det enkelt – bara att sätta igång att tvätta hela ytan. Löser vattnet upp färgen är det troligtvis limfärg. Den går inte att måla på utan måste tvättas bort med massor av vatten. Om färgen inte löses upp men smetar av sig på en torr trasa är det troligtvis kalkfärg. Den ska inte tvättas utan borstas till fast underlag.

måla tak 1

2. Rengör

Använd Inomhustvätt. Applicera den färdigblandade lösningen med sprayflaskan och låt medlet verka några minuter.

Torka sedan av ytan med en fuktig trasa av mikrofiber.

måla tak 2

3. Skrapa, spackla och slipa

Skrapa bort lös färg. Spackla sprickor och skador. Slipa de spacklade ytorna när de torkat, damma av. För att få till samma struktur som taket i övrigt kan du dutta med en svamp innan spacklet hunnit torka.

måla tak 3

4. Grundmåla

Oftast behövs ingen grundmålning men starkt sugande ytor som träfiberplattor grundmålas med grundfärg. Tak med lim- eller kalkfärg grundmålas efter rengöring med Tapetgrund. Nikotin eller vattenskadade tak grundas med Isolerfärg. Väv eller pappspänt tak grundmålas med Nondrop Grundfärg.

måla tak

5. Måla

Vid normalt smutsade och sugande underlag brukar det räcka med ett lager färg. Använd en roller med ca 18 cm bredd. Måla flödigt. För att undvika ett ojämnt resultat bör du alltid ha rikligt med färg i rollern. Måla hela taket utan paus för att undvika skarvar. Vid takmålning ska du lägga på färgen i ljusets riktning – från fönster och inåt. Finns det fönster på flera väggar målar du från det fönster som släpper in mest ljus. Vid sugande underlag rekommenderas två lager färg. Låt färgen torka mellan målningarna.

måla tak 4

Måla tak: Nya tak

1. Skrapa, spackla och slipa

Skrapa och borsta rent ytorna som ska målas. Se till att alla skruv/spikskallar är indragna. Spackla fast skarvremsor i alla skarvar, sprickor och skruvhål. Slipa efter torkning och spackla en gång till om nödvändigt. Täta vinkeln mellan tak och vägg med Latexfog vid behov.

2. Grundmåla

Oftast behövs ingen grundmålning men starkt sugande ytor som träfiberplattor eller underlag där sugförmågan varierar över taket, grundmålas med grundfärg.

3. Måla tak

Använd en roller med 18 cm bredd och måla flödigt. För att undvika ett ojämnt resultat bör du alltid ha rikligt med färg i rollern. Måla hela taket utan paus för att undvika skarvar. Vid takmålning skall du lägga på färgen i ljusets riktning från fönster och inåt. Finns det fönster på flera väggar målar du från det fönster som släpper in mest ljus. Vid sugande underlag rekommenderas två lager färg. Låt färgen torka mellan målningarna.

Tips för att måla tak

» Använd verktyg av bra kvalitet
» Använd pensel eller hörnrulle för att få snygga avslut
» Försök att rolla så nära foder som möjligt.
» Måla inte på ytor med lägre temperatur än +5° C.
» Använd maskeringstejp för att skydda intilliggande ytor. Ta bort tejpen direkt efter målningsarbetet innan färgen torkat.
» Ett bra underarbete lönar sig alltid. Räkna med att lägga mer tid på förarbetet än själva målningen. Då kan du räkna med ett lyckat slutresultat.
» Måla takytan närmast väggen med pensel. Det kan vara svårt att nå ända in i vinkeln med rollern.
» Vid lagning med spackel är det viktigt att försöka efterlikna underlagets struktur. Den rätta knottrigheten kan du få till genom att du duttar med en pensel eller roller i det våta spacklet (s k stöppling).