- Annons -

Med några praktiska omständigheter som konstruktionstyp, storlek och ålder på huset, går det att flytta ett hus mer eller mindre komplett. Här går vi igenom några omständigheter värda att känna till.

Fel läge kan mycket väl innebära att ditt hus fulla potential inte används. Kanske står fritidshuset för långt bort, eller i ett läge ni inte trivs i? Ett ogynnsamt läge kan också ge upphov till fukt- och mögelskador. Vi tittar närmare på vad man bör tänka på ifall man planerar att flytta sitt hus.

  • Att flytta hus är en dyr och komplicerad historia. En del omständigheter kan dock göra det mer gynnsamt att flytta huset än att riva och bygga nytt. En sådan omständighet kan vara att man fått huset i arv, och att man har köpt en billig tomt att placera huset på.

Det är också bra att veta att placeringen av huset på en ny tomt kostar olika beroende på vilken kommun du flyttar till. En VA-anslutning kostar olika mellan kommunerna, och vatten- och elanslutningen gör att priset varierar.

Avgörande faktorer för att flytta hus

De flesta hus går att flytta, men de allra flesta kräver någon form av demontering för att det ska vara möjligt. Dessutom kommer du förmodligen behöva hjälp av en byggkonsult som kan hjälpa dig genom hela projektet.

  • Ett hus på plint eller med krypgrund går betydligt enklare att flytta än om du har en källare. Är det dessutom ett enplanshus i trä med en enklare rektangulär form är det desto bättre.

Väglag och annat gör att huset inte kan vara för stort när det färdas på våra vägar. Konstruktionen och husets aktuella skick kommer också avgöra om husflytten är en allt för komplicerad operation. De flesta hus försöker man flytta så kompletta det är möjligt. Ett demonterat hus är billigare att transportera, å andra sidan kräver det kostnader för att plocka isär och ställa upp det igen.

bygglov

Faktorer som avgör om huset är lönsamt att flytta är:

  • Rivningslov. Du måste ha tillstånd från Byggnadsnämnden om att du får ta bort huset från sin befintliga plats.
  • Bygglov. Byggnadsnämnden ska också godkänna att huset placeras på den nya tomten.
  • Transporttillstånd. Är ditt hus bredare än 3,10 meter fordras tillstånd från kommunen att huset får transporteras på vägen. Dessutom behöver du ett transporttillstånd av Vägverket om du ska färdas längre sträcka med huset. Är huset riktigt stort krävs till och med poliseskort.
  • Nya tomtens förutsättningar. Går det att dra el, vatten och avlopp på den nya tomten?

Flytta timmerhus

Förr byggde man hus med husflytt i åtanke. Det gjorde man eftersom man i större utsträckning ärvde sin lott och ibland krävdes ett jordskifte. Timmerhus är enkla att demontera och montera upp till sin ursprungliga form igen, vilket gör dem enkla att flytta på. De rent fysiska omständigheterna är alltså inget problem. Problemet är snarare det kulturhistoriska värdet på huset, som gör att en husflytt av ett sådant slag inte alltid godkänns.

  • När du demonterar ett hus och bygger upp det på nytt gäller samma regler på energiförbrukning som vid ett nybygge. Det här gäller att ha i åtanke när du flyttar timmerhus och andra äldre hus.

Placera om huset på tomten

En husflytt behöver inte innebära att huset färdas särskilt långt. En del vill bara placera om sitt hus till ett bättre läge på tomten. Huset kan vara byggd på en sank vilket gör att risken för fukt- och mögelskador ökar. Genom att flytta huset till en mer gynnsam position på själva tomten minskar man också risken för att drabbas av stora saneringskostnader. Kanske vill du dela av tomten och sälja ena halvan, men huset står placerat i mitten? Då är det också många som funderar på att flytta huset några meter.

Hör av dig till en åkerifirma som hanterar tyngre lyft och större gods. De gör en egen bedömning på om huset är flyttbart. Det är ofta affektionsvärdet på huset som avgör om man tycker det beräknade priset känns rimligt.

Hoppas du fick svar på några av dina frågor om att flytta hus, önskar vi på Villalivet!

- Annons -