- Annons -

Har du fina fönster men slitna fönsterbleck? Då är det dags att byta ut dessa. Det är viktigt att denna detalj till fönstret fungerar som det ska, eftersom det skyddar väggens konstruktion mot snö och regnvatten. Läs vidare i denna artikel om hur du byter fönsterbleck på egen hand!

Många tror att ett fönsterbleck bara är en detalj som förskönar och ramar in fönstret. Detta är dock inte hela sanningen. Om dina fönster inte skulle ha dessa nedåtsluttande plåtremsor över och under fönstret hade snö och regnvatten snabbt trängt in i väggens konstruktion. Huset hade blivit vattenskadat eller råkat ut för frostsprängning som en konsekvens av detta. Med andra ord är blecken ett viktigt skydd som du måste ha och därför är det också bra att byta ut dessa remsor när de börjat rosta eller på annat sätt blivit mindre effektiva. Som tur är kan du själv på ett enkelt sätt förse alla fönster med nya bleck.

Droppbleck och fönsterbleck – skillnaden

Innan du sätter igång är det bra att ha lite kunskap om vad för typ av bleck dina fönster behöver. Det är nämligen en skillnad på det som kallas för droppbleck och det som benämns som fönsterbleck. Det förstnämnda monteras längs överkanten av fönstret övre karmstycke, alltså ovan fönstret. Fönsterblecket är i stället det som sätts över det undre kantstycket och monteras då under fönstret, till skillnad från droppblecket.

fönsterbleck

Viktigt med fönsterbleck ovan och under fönster

Båda bleck har två väldigt viktiga funktioner, förutom att rama in fönstret på ett snyggt sätt. Dessa är följande:

  •       De ska hindra regnvatten och snö att tränga sig in mellan fönstrets karmstycke och väggen.
  •       De ska kunna avleda det vatten som med regn och snö annars skulle rinna ner över glas och fasad.

Så byter du blecken själv

Om dina fönsterbleck inte underhållits på många år kan det vara så att varken rostskyddsbehandling eller målarfärg kan rädda plåtremsorna. Det som återstår då är att byta ut blecken med helt nya.

Förarbete

Besiktiga blecken och välj bra material innan du sätter igång. Om inte alla fönsterbleck är risiga behöver de heller inte bytas ut, det blir bara en extra kostnad. När du väljer att byta ut de slitna blecken gäller det att välja nya i tåligt material och i samma stil som de gamla, då sticker de inte ut från mängden och håller länge. De i stålplåt med dubbelsidigt PVC-skikt är härdiga och dessutom enkla att sätta upp och finns monteringsfärdiga i handeln. Dessa kräver lite underhåll och det enda du behöver göra är att tvätta av dem i samband med fönsterputsningen.

  •    Införskaffa rätt verktyg. Det du behöver är klohammare, litet bräckjärn eller kofot, plåtsax, dorn, tumstock, penna, slagkloss.
  •    Införskaffa rätt material. Fönsterbleck eller droppbleck, spik, fogmassa.

Utbytet av blecken

Ta försiktigt bort de slitna fönsterblecken du vill byta ut. Dra ut spikarna med en tång, dra rakt utåt så du inte spräcker träet på karmen. Sitter plåten hårt kan du använda ett bräckjärn eller en kofot för att lossa blecket från sitt fäste. Mät sedan upp det nya blecket så det får samma längd som det gamla och klipp till det så att det passar spåret i fönsterkarmen. Sätt sedan det nya blecket på samma plats och använd en slagkloss i trä för att inte spika märken när du slår plåten på plats. Använd en dorn för att slå upp spikhål i plåten och det var tionde centimeter i blecket. Slå in spikarna rakt i karmen och lägg fogmassa när blecket möter träet.

Är monteringen rätt gjord klarar de sig länge och låter inte vatten och snö tränga sig in i väggkonstruktionen. Lycka till med ditt byte av fönsterbleck!

- Annons -