- Annons -

Hur du ska lägga takpapp

Som husägare är det viktigt med ett tak som står emot vädrets påfrestningar. Med tiden kan det bli dags att utföra en takrenovering. Ofta beror det på att den underliggande takpappen inte fungerar längre, eftersom den antingen har skadats eller blivit uttjänt. Hur som helst lönar det sig nästan alltid att lägga ny takpapp i samband med att taket renoveras. Enda gången det inte behövs är om man till exempel ska lägga takpannor eller plåt på ett tak där man vet att takpappen är oskadad.

Här kommer en guide för dig som ska lägga takpapp.

lägga takpapp

Förberedelser

Likt många andra projekt är rätt förberedelser avgörande för ett bra slutresultat. Se till att ge dem tillräckligt med tid. Du vill inte behöva avbryta arbetet med att lägga takpapp för att till exempel dra ut en spik som du missat. Följ dessa steg så undviker du att drabbas av problem i ett senare skede.

1. Titta på en väderprognos för de kommande dagarna. Helst ska takarbete göras när prognosen visar att sannolikheten för regn är liten under den tidsperiod som krävs för projektet.

2. Undertaket ska vara torrt och rent. Finns det kvistar eller annat som inte hör hemma på taket måste det bort. Uppstickande spikar ska också tas bort eller slås in. Ett tips är att dra en flatbottnad spade längs taket för att upptäcka sådana spikar. Trästickor bör även de avlägsnas så att takytan blir så jämn och ren som möjligt. Undvik att fuska med detta steg, eftersom det är väsentligt för att takläggningen ska flyta på bra i ett senare skede.

3. Glöm inte säkerheten. Arbetar du på över två meters höjd ska du använda skydd mot fall. Till exempel kan man använda en säkerhetssele eller säkerhetslina.

bränna och lägga takpapp

Vad behövs?

Till arbetet behövs hammare, pappkniv, hovtång och kapsåg. Det material som kommer behövas är takpapp, fotplåt, virke till gavellister, specialklister eller asfalt, varmförzinkad pappspik och intäckningshörn i gummi. Det är också en fördel att vara två personer som utför arbetet. Takpapper köps på rullar och med två personer som hjälps åt blir blir det lättare att rulla ut det jämnt och sträcka till det.

rulla ut och lägga takpapp

Tips & råd

  • Undersök vilka krav som gäller för takmaterialet som ska vara ovanpå takpappen. Vissa material kan kräva stadigare takpapp.
  • Lägg aldrig takpapp på vått underlag. Fukt och mögel brukar komma som ett brev på posten och du kan bli tvungen att riva bort taget och lägga ett nytt.
  • Måste underlaget torka se till att du ger det ordentlig tid. Det brukar krävas 2-3 dagar beroende på klimatet.
  • Spill inte spik. Hamnar spik under takpappen kan den skadas. Överlag är det klokt att vara försiktig och ta det lugnt under arbetets gång.

lägga takpapp

Steg-för-steg

1. Om taket har en vinkelränna är det bäst att börja där. Täck in vinkelrännan med en sammanhängande våd som går hela vägen från takfot till nock.

2. Spika denna våd vid nocken. Därefter ska du spika längs båda kanterna. Avståndet mellan spikarna bör vara ungefär 6 cm.

3. För att undvika överhäng måste papperet skäras vid nocken. Samma gäller vid takfoten.

4. När det är dags att ansluta vid gavlarna finns några olika metoder. Att spika trekantsstav är en lämplig teknik.

5. Från gavlarna rullas takpappsvådar ut lite i taget. Cirka 1 m är lämpligt innan du spikar.

6. Lägg takpappen upp mot fönstersargen med en våd på varje sida av fönstret.

7. Spika sick-sack på och längs fönstersargen. Överflödig papp skäras bort i hörnen.

8. Vid fönstrets överkant lägger du en pappvåd. Vid hörnen måste takpappen skäras och vikas.

9. För att säkerställa att takpappen håller tätt i hörnen är det möjligt att limma med hjälp av asfaltsklister.

10. Ett annat alternativ är att utnyttja intäckningshörn tillverkade i gummi. Antingen kan de spikas eller klistras fast med asfaltsklister.

11. I området runt skorstenen gäller samma princip som vid fönstren. Skär till takpappen och asfaltsklistra hörnen. 12 cm är ett lämpligt spikavstånd.

12. Över nocken viker du en pappvåd. Se till att den med marginal överlappar den översta takvåden. Spika sedan fast den i kanterna.

13. När du ska lägga takpapp bör du använda fotplåt. Den kan sick-sack spikas fast med ca 15 cm spikavstånd.

14. Avsluta med att skära till en remsa underlagspapp. Klistra denna över plåtkanten och upp så att den överlappar första takvåden.

- Annons -