- Annons -

Hur du gör för att borra i kakel

När det ska borras i kakel måste det göras på rätt sätt. Kakelplattor riskerar att spricka om de utsätts för stora påfrestningar. Att byta ut material kostar både tid och pengar. Ytterligare en anledning är att de ofta sitter i fuktkänsliga miljöer, till exempel i badrummet, vilket innebär att ett korrekt arbetssätt är viktigt för att undvika fuktskador. Här följer instruktioner och en del goda råd som hjälper dig att lyckas.

borra i kakel planering
Planering är A och O. Att borra i kakel på fel vis innebär att du kommer få spruckna plattor som blir dyra att ersätta, så var noga med planeringen innan du sätter igång. Bildkälla: diynetwork.com

Lägg tid på planering

Redan innan kakelplattor börjar sättas bör du planera var det ska borras. Anledningen är att det blir lättare att få ett symmetriskt och snyggt utseende om du på förhand vet var borrhålen ska vara. Möjligheten kan också finnas att planera så att borrhålen hamnar i fogen mellan plattorna istället för i själva plattan. Där är det lättare att borra, men risken finns också att en del material kan lossna i fogen. Under planeringen är noggrannhet viktigt. Se till att mäta med precision och tänk på att den tid du lägger ner på förberedelser brukar sparas in när arbetet går smidigare.

borra i kakel
En funktion som förenklar livet när du borrar i kakel är om du har en borrmaskin som kan borra åt båda hållen. Ett vanligt misstag bland hemmasnickrare är nämligen att man är för hårdhänt, vilket leder till att kaklet spricker. Bildkälla: tilemountain.co.uk

Hur du borrar i kakel

Allra enklast är att borra redan innan kakelplattan sätts upp på väggen. Det är möjligt att använda en kakelborr och mycket stadigt och försiktigt ta sig igenom plattan. I praktiken är en kakelborr ett borrhuvud som är anpassat för hårda material och som går att använda med vanliga borrmaskiner. Vilken modell eller märke det är på borrmaskinen spelar sällan någon större roll, men generellt sätt gäller att de dyrare modellerna håller något högre kvalitet.

En klar fördel är dock om borrmaskinen klarar att borra åt båda hållen. Den funktionen är smidig när du så försiktigt som möjligt vill kunna förra borren både in och ut ur borrhålet. Ett vanligt misstag är att vara lite för hårdhänt när borren ska ut. Nyckeln till framgång är att vara lugn och metodisk. Undvik att använda läget för slagborr, eftersom det riskerar att spräcka kaklet. Det brukar vara säkrare att låta borrningen ta något längre tid.

I vissa fall måste du borra i kakelplattor som redan satts upp på väggen. Risken att slinta med borren är större i denna situation, inte minst om det kräver en obekväm arbetsställning. Ett tips är att sätta en liten tejpbit på den glatta kakelytan. Just när borrhuvudet börjar jobba på ytan är det mest kritiska läget och tejp kan underlätta genom att skapa en bättre yta. Se dock till att du kan se märkningen genom tejpen, alternativt gör en ny markering på tejpen.

borra i kakel skyddsglasögon
Glöm inte skyddsglasögonen när du borrar i kakel! Eftersom flisor från kakelmaterialet tenderar att flyga iväg när du borrar så finns det en överhängande risk att någon av flisorna träffar ögat.

Undvik överhettning och använd skyddsglasögon

Vid borrning i hårda keramiska material är det inte ovanligt att flisor bryts loss. Dessa kan flyga iväg i hög hastighet. Därför är det rekommenderat att använda sig av skyddsglasögon. Borrhuvudet är heller inte anpassat för att bli alltför varmt. Då kan det tappa de egenskaper det behöver för att kunna hantera materialets hårdhet. Se därför till att ta pauser.

borra i kakel fuktspärr
Tätningsskydden bakom kakelväggen som du borrar i kommer oavsett att ta skada, därför är det viktigt att tänka på att reparera fuktspärren med lite våtrumssilikon innan du går vidare med skruvpluggar. Bildkälla: polifilm.com

Tänk på fuktspärren

När ett hål borras i en kaklad vägg (gäller också tak och golv), kommer det tätningsskikt som finns mot fukt att brytas. Detta måste återställas och en enkel lösning är att spruta in våtrumssilikon i borrhållet. Sedan är det bara att gå vidare med att förra in skruvplugg eller vad som nu ska in i hålet.

- Annons -