Fråga:

Vi har en inglasad veranda (oisolerad) med ett vanligt trä golv (med litet mellanrum mellan plankorna). För att få det lite varmare på fötterna vill vi lägga in en heltäckande matta. Nu undrar jag vad jag ska ha under mattan för att isolera och också få en jämn yta.

konstgräsmatta

Svar:

Det blir inte så lätt att få den helt jämn när du har glipor mellan brädorna, risken är stor att du kommer se och känna mellanrummen. Tänk också på att mattan inte bör vara helt tät, då det finns risk för att det bildas fukt mellan brädor och matta. En del varuhus säljer konstgräsmattor, i olika färger som är speciellt anpassade för att klara att ligga på balkonger och altaner, det kanske kan vara något för dig?

Anders Utsten, Byggexpert