- Annons -

Konkurrensverket utreder ifall byggvaruhusen Bauhaus och K-rauta gjort sig skyldiga till olagligt samarbete.

Enligt branschtidningen JBF håller konkurrensverket på att utreda ifall de båda byggvaruhusen gjort sig skyldiga till olagligt samarbete när det gäller att locka kunder till varuhusen.

olagligt samarbete

En ny gryningsräd har genomförts med två stora aktörer inom byggmaterialhandeln – Bauhaus och K-rauta. De misstänks samarbeta med bland annat rea-kampanjer. Upptäckten gjordes vid den stora gryningsräden gällande produkter från Ifö i oktober. Konkurrensverket gjorde den 11 och 12 oktober en så kallad gryningsräd mot tre byggmaterialkedjor och Ifö och dess försäljningsbolag Geberit som tillverkar sanitetsporslin. Handlingar kopierades och speglades efter misstankar om att priserna hållits uppe genom ett samarbete under flera år.

Konkurrensverket håller som bäst på att analysera materialet för att kunna avgöra om man ska gå vidare. Följden kan bli mångmiljonavgifter för företagen och näringsförbud för de ansvariga cheferna.

En ny gryningsräd nu ägt rum i spåren av den förra. Det kom nämligen fram uppgifter om andra typer av olagligt samarbete som ska ha ägt rum på Bauhaus och K-rauta. Misstankarna gäller samarbeten kring kampanjer som de bägge kedjorna genomfört. För att få klarhet begärde Konkurrensverket att få göra ytterligare en gryningsräd hos Bauhaus och K-rauta. Gryningsräden inleddes helt oannonserat den 28 oktober på företagets kedjekontor i Järfälla och Kista.

– Det händer ibland att vi vid en gryningsräd påträffar indikationer på andra saker som gör att vi söker tillstånd i domstol att säkra bevis i en ny gryningsräd, förklarar Per Karlsson, chefsjurist på Konkurrensverket.

- Annons -

olagligt samarbete

Hur allvarliga är dessa misstankar jämfört med första gryningsräden rörande toastolar?

– Agerandet som vi misstänker här är lika allvarligt som de tidigare misstankarna. Samarbeten kring kampanjer på det sätt vi misstänker här är till sin art mycket allvarligt och kan ge konkurrensskadeavgifter på  upp till 10 procent av omsättningen, säger Per Karlsson.

 

Gäller det toastolar denna gång också?

– Det här gäller kampanjer generellt.

 

I den ansökan om gryningsräd och beslutet från Patent- och marknadsdomstolen som JBF tagit del av nämns knapphändigt att ”Konkurrensverket misstänker att Bauhaus och K-rauta genom överenskommelsen på ett artificiellt sätt minskar betydelsen av priskonkurrens mot slutkunder och reducerar kundrörligheten och konkurrensen mellan varuhusen”.

Verket betonar att Bauhaus och K-rauta ”har ofta varuhus nära varandra och är direkta konkurrenter. Deras sortiment och affärsidéer är mycket lika. De använder bl.a. kampanjer, t.ex. avseende rabatter  och priser, för att attrahera kunder till respektive varuhus”.

Konkurrensverket menar att det misstänkta samarbetet  ”är ägnat att minska konkurrensen mellan företagen, genom att de inte agerar som självständiga aktörer i strategiska affärsbeslut”.

Konkurrensverket har nu speglat datorerna och fått fram information som ska analyseras. Detta lär ta ett antal månader och sedan får vi se om verket går vidare med åtgärder.

olagligt samarbete   olagligt samarbete

 

Källa: Branschtidningen JBF

 

 

- Annons -