- Annons -

Rotavdrag.

Landets bostadsägare har fortfarande rotfeber och gör avdrag på närmare 30.000 kronor i snitt för renoveringar.
Men när avdraget minskar efter nyår drar varannan i bromsen.

Avdragen för renoveringar, ombyggnader och hushållsnära tjänster, rot och rut, har varit en växande succé under flera år. SEB har med hjälp av Demoskop i juni frågat hushållen om de har eller kommer att göra avdrag för rottjänster under 2015 för att renovera hemma eller i fritidshuset.

Var tredje ska utnyttja avdraget i år, vilket är i nivå med de senaste fem åren. I genomsnitt uppgår avdraget till närmare 28.000 kronor.
”Renoveringscykeln har blivit kortare, vi tycker oss behöva nya kök och badrum oftare än förr. Svenskar lägger mycket tid, energi och pengar på boendet”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Villaägare är mest renoveringshungriga, fyra av tio använder avdraget. Var fjärde bostadsrättsinnehavare bygger om med hjälp av rot, men bara 7 procent av hyresgästerna. Avdragen för renoveringar och hushållsnära tjänster kostade statskassan cirka 17 miljarder kronor i fjol, en ökning med 4 miljarder kronor sedan 2010. Det är ett av skälen till att regeringen har aviserat neddragningar.

Avdraget för rotarbeten sänks vid årsskiftet från 50 till 30 procent av arbetskostnaderna. Däremot kan maximalt avdrag fortfarande vara 50.000 kronor. För att nå den nivån måste man köpa tjänster för 167.000 kronor.

Blir det mer svartjobb nästa år? 
”Jag har svårt att dra den slutsatsen. Det är svårt att kartlägga antalet svartjobb, och går gränsen vid 30 eller 50 procent i subvention? Men visst får alla förändringar i relativpriser effekter”, säger Jens Magnusson.

Demoskops undersökning visar att en majoritet kommer att lägga mindre pengar på rotjobb när avdraget minskas nästa år. 42 procent säger att en sänkning inte påverkar renoveringsbeslut.

I ett redan komplicerat skattesystem är det synd att man krånglar till de här bitarna ytterligare, med olika nivåer och begränsningar. Det hade varit bra att behålla det enhetligt”, säger Jens Magnusson.

”Förslaget får nog främst regionala effekter, då rot- och rutjobb är spridda över landet medan pengar ska satsas på att bygga bostäder, och det sker främst i storstäderna.”

Jens Magnusson pekar på oväntade effekter.

”Små renoveringar blir dyrare. Vid större renoveringar kan du ju fortfarande få upp till 50.000 kronor i subvention.”

 

Källa: di.se

- Annons -