- Annons -

Nu är det snart läge att fundera på takunderhåll och se hur taket klarat vintern.

Men först är det bra att rensa, göra rent och tvätta taket. Har du mycket snö på taket – eller om det töar plötsligt – så gör du klokt i att skotta taket. Särskilt om snön riskerar att rasa ner på uteplatsens tak och egna byggen, de tål sällan lika mycket som villataket. Följ våra tips och råd så skadar du varken taket eller dig själv, samtidigt som du utför ett prima takunderhåll som består.

Skotta tak med snöskyffel När du ska skotta tak – lämna lite snö kvar, annars är det risk att du skadar taket.

 

 

 

 

 

 

 

I takunderhåll ingår att kolla så hängrännor är rensade och fina Börja med att rensa tak- och hängrännor.

Takets främsta uppgift är att skydda huset från regn, snö och is som kan skada konstruktionen. Att vatten kan leta sig in under takpannorna, att papptaket kan få fuktblåsor, och att plåttaket kan få rostskador, är bara några exempel på vad som kan hända. Har du fått en skada så vänta inte att åtgärda den. Annars kan fukt och vatten komma ända in i ytterväggar och bjälklag och du kan få dyra fukt- och rötskador i taket. Möglet kommer som ett brev på posten, sedan röta och har du riktig otur så kanske du måste byta delar av takstolarna.

 

 

 

Använd takstege vid takunderhåll och inspektion Med en bra takstege blir det enklare och säkrare att komma åt och inspektera och på så vis också göra ett riktigt takunderhåll under rätt förutsättningar.

 

 

 

 

 

Tvätta tak Se till att ha hela fina pannor. Vatten kan leta sig in under spruckna pannor och in i underlagspappen, något som kan bli problematiskt när du ska tvätta taket längre fram.

 

 

 

 

Skotta tak - alla vinklar och vrår måste skottas Kolla extra noga där två material möts och i vinklar.

 

Tvätta taket först

Det viktigaste du kan göra är att först rensa eller tvätta takytor, täckprofiler, vinkelrännor, hängrännor och stuprör – och att hålla rent från kvistar, grenar, löv, mossa och alger. Smuts och växter suger till sig regnvatten och gör att snön blir kvar och letar sig in i sprickor. Sen är det dags för en grundlig inspektion av taket, invändigt och utvändigt. Tegelpannor som saknas, sprickor och skador på vinkel- och hängrännor syns troligtvis från marken om du använder en bra kikare. Men för att upptäcka mindre skador är det bäst att klättra upp. Då har du också möjlighet att i god tid förhindra små skador att växa och bli stora – och dyra. Takets insida inspekterar du från vinden. Kontrollera alla vinklar och vrår och håll utkik efter sprickor eller flagningar som inte hör hemma på ett friskt tak.

Takunderhåll på vinden måste också genomföras Kontrollera vindens alla vinklar och vrår.

 

Skotta tak säkert

Har du snö på taket? Enligt försäkringsbolaget If kan man räkna med att ett vanligt villatak klarar minst 150 kilo snö per kvadratmeter. Det motsvarar en halv meter gammal snö, men bara 0,4 meter blötsnö. Uteplatser och egna byggen är inte alltid dimensionerade för stora mängder snö. Och det händer ofta att snö från taken faller ned över sådana byggen. Därför kan det vara bra att skotta tak. Och blir det blidväder kan snön lätt tappa greppet och rasa ner i stora mängder. Gör du det själv så se då upp med var snön hamnar. Skotta taket jämnt så att tyngden är jämnt fördelad. Du kan undvika att stora mängder sätts i rörelse samtidigt genom att inte skapa rännor i vinkel mot taknocken. Ta inte bort all snö. Anledningen är att det är lätt att skada papp, plåt och tegel. Lämna 10-20 cm. Och var försiktig när du är på taket. Bind gärna fast dig i skorstenen eller använd professionella snöröjare.

Skotta tak säkert med utrustningVar försiktig när du är uppe och skottar taket: använd säkerhetsutrustning och säkerhetslina som du fäster i skorstenen.

 

 

 

Checklista för takunderhåll – ett friskt tak är ett bra tak!

Tegeltak

Kolla att tegelpannor ligger rätt och är hela och byt ut vid behov. Lyft även på underlagspappen och se om den är hel och frisk. Vatten kan leta sig in under pappen och sugas upp av råsponten. Underlagspappen håller i ca 30 år om den inte skadas.

Papptak

Leta efter skrynklor, blåsor och torrsprickor. Hittar du blåsor så vet du att du har en fuktskada. Då måste du skära upp blåsan och låta torka ur innan du lagar den. Tjärar du om taket så förlänger du livslängden med 10 år.

Plåttak

Rensa bort allt skräp. Det binder fukt och kan ge rostskador. Om färgen börjat släppa eller om plåten börjat rosta så är det läge att måla om taket i vår. Små fläckar går att skrapa och måla om.

Inspektera

Inspektera alla genomföringar, infästningar och fönster i taket efter en snö- och istyngd vinter. Plåtdetaljer som skadats och inte går att böja rätt eller har rostat sönder bör bytas ut.

Rensa

Rensa hängrännor från kvistar och löv om du inte gjorde det i höstas. Borsta även bort mossa och annat skräp från taket.

Ta bort

Ta bort fågelbon och skräp under takpannorna, de binder fukt och hindrar vatten från att rinna bort.

Kontrollera

Kontrollera ställen där två material möts, t ex i vinkeln mellan takkupeväggen och tegeltaket, runt skortstenar och takfönster.

Låt torka

Innan du reparerar skadan så låt det först bli helt torrt i taket, för att sen lägga på ny papp och taktäckning.

 

Obs! Använd alltid säkerhetsutrustning som sele och säkerhetslina när du är uppe på taket.

Text Eva Linetti

 

- Annons -