3 frågor till energiexperten Martin Forsén

3 frågor till energiexperten Martin Forsén, President för European Heat Pump Association

martin forsen 1
Copyright: https://www.ehpa.org/about/the-team/board/martin-forsen/

Vad kan vi vänta oss för nyheter på marknaden för värmesystem inom de närmaste åren?

Svar: Den tekniska utvecklingen för värmepumpar går snabbt. Den är pådriven av tuffa miljö- och effektivitetskrav från EU och konkurrens mellan tillverkarna.

Värmepumpar kommer i allt högre utsträckning att vara uppkopplade för att kommunicera med elnätet och hushållens interna energisystem för att optimera driften. IT-utvecklingen kommer att möjliggöra alltmer sofistikerade reglersystem och övervakningsfunktioner. Det kommer att ge effektivare system och ännu bättre tillförlitlighet.

Många justeringar och enklare felåtgärder kommer att kunna utföras utan att installatören är på plats. Vi kommer även att se ett större skifte i användningen av köldmedier där många tillverkare idag provar ut mer miljövänliga alternativ.

Hur ska vi villaägare veta vad vi ska våga satsa på? Vad är ett ”framtidssäkert” värmesystem?

Svar: Ett framtidssäkert system är ett system som använder förnyelsebar energi på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

För en villaägare är det en stor fördel att utnyttja den fritt tillgängliga förnyelsebara energin som finns lagrad i berg, mark, uteluft eller vattendrag med hjälp av en värmepump.

På samma sätt kan en villaägare med tillgång till egen ved eller andra biobränslen minska risken för dramatiska höjningar av energipriser och koldioxidbeskattning med hjälp av en egen vedpanna eller ved/pellets-kamin.

martin forsen 2

Hur ser majoriteten av villornas energisystem ut om 10-20 år?

Svar: I dagsläget finns det någon typ av värmepump installerad i mer än vart annat svenskt småhus. Vi ser en fortsatt utveckling mot allt fler värmepumpar.

Dessa ersätter i första hand befintliga el- och förbränningspannor. Luft-luftvärmepumpar kompletterar hus med direktverkande el.

Om tio och även om tjugo år kommer värmepumpar förmodligen ha en ännu mer framträdande roll än i dag, men vi kommer fortfarande se ett stort inslag av ved- och pelletskaminer.

Fjärrvärme kommer att finnas kvar på många av de platser där det finns tillgängligt idag men det kommer sannolikt inte vara speciellt vanligt i nyproducerade villaområden eftersom energikraven för nya hus minimerar behovet av köpt energi till en nivå som urholkar den ekonomiska lönsamheten för nyetablering av fjärrvärme i småhusområden.

I nyproducerade småhus kommer vi även fortsättningsvis se ett stort inslag av frånluftvärmepumpar och lågenergihus med balanserad ventilation (FTX-aggregat) kompletterat med någon annan värmekälla.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

Ailicia
- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -