Ecodesign för fastbränslepannor

Ecodesign för fastbränslepannor

Ecodesignförordningen för ved och pelletspannor träder i kraft 1 januari 2020. Med denna förordning skärps kraven för fastbränslepannor avsevärt.

Det har sedan lång tid tillbaka funnits krav på vedpannor beträffande utsläpp och verkningsgrad i Sverige men de nya kraven innebär en kraftig förändring av vad som får säljas och även en förändring i hur reglerna ska tillämpas. Tidigare var det krav från kommuner och boverk som reglerade vad som fick installeras, det var då möjligt att sälja en panna som inte uppfyllde gällande krav men inte att installera den.

Med de nya reglerna får man inte sälja den, men när pannan är såld t.e.x. till grossist så får den säljas vidare. Alltså får även begagnade pannor säljas även om de inte uppfyller kraven för ecodesign, men eftersom kommunala regler och Boverkets föreskrifter fortsatt gäller så är det inte säkert att tex begagnade pannor får installeras.

fastbränslepannor 1
Pellenspanna från Värmebaronen som är ett unikt företag inom energibranschen då samtliga produkter i det stora sortimentet konstrueras och tillverkas i Sverige i egen fabrik.

Rumsvärmare d.v.s. kaminer och kökspannor regleras inte av denna förordning, inte heller redan installerade pannor påverkas av de nya reglerna.

Vid nyinstallation eller vid väsentliga förändringar i befintlig anläggning (alla de fall där man inte byter ut mot en likvärdig produkt) skall en ansökan om bygglov eller bygganmälan lämnas in till kommunen, de skall då kontrollera att pannan uppfyller boverkets krav och som säger att pannan skall uppfylla ecodesignkraven (men NOx undantaget).

Pannor har tidigare delats in i tre klasser, tre fyra och fem. De regler som kommer att gälla från 1 januari 2020 innebär att pannan måste klara de krav som tidigare var klass fem men med skärpta krav på verkningsgrad och med tillägg för krav på kväveoxider.

Gränsvärden för ecodesign:

Pellets Ved
CO, (kolmonoxid) 700 mg/nm³ 500 mg/nm³
OGC, (kolväte, tjära) 30 mg/nm³

 

20 mg/nm³

 

Partikel, (stoft) 60 mg/nm³

 

40 mg/nm³

 

NOx, (Kväveoxider) 200 mg/nm³

 

200 mg/nm³

 

Verkningsgrad >20 kW 77%

<20 kW 75%

>20 kW 77%

<20 kW 75%

 

Verkningsgradskravet kan verka lågt men det beror på att man ändrat sättet att beräkna verkningsgrad på. Fram tills nu har pannors verkningsgrad beräknats på det lägre värmevärdet (dvs man räknar bort den energi som krävs för att förånga fukten i bränslet), sättet att beräkna verkningsgraden har ändrats för att det ska ske på samma sätt som för olje och gaspannor där man använder det högre värmevärdet och inte räknar bort för fukten. Det innebär att med det nya sättet att räkna blir verkningsgraden för en vedpanna blir ca 10 % lägre än tidigare.

EEI införs

Ytterligare ett begrepp som ska jämställas med verkningsgrad kallat för EEI införs. EEI (energy efficiency index) är också en form av verkningsgrad men där man väger in  andra faktorer så som miljöfördelen med biobränsle och om produkten har en avancerad styrning. EEI är avsedda att användas som jämförelse mot andra produkter tex gaspannor.

Därmed har man nu tre olika verkningsgrader att skilja på, den gamla metoden beräknad på det lägre värmevärdet, det nya sättet beräknat på högre värmevärdet och EEI, man kan förvänta sig att det kan bli vissa förvecklingar och att konsumenter risker att jämföra äpplen med päron när de väljer att köpa ny panna.

Knepigare krav för pelletspannor

För pelletspannor blir kraven nästan ännu knepigare. Ecodesignkravet gäller pelletspannor och pelletsbrännare separat men; brännare och pannor måste vara testade tillsammans som en enhet för att kunna visa att de uppfyller ecodesignkraven.

Värmebaronens G2 brännare är testad tillsammans med våra värmebaronens Pellmax pannor och de uppfyller ecodesignkraven och är därmed godkända för försäljning och nyinstallation i hela Europa. Men till skillnad mot stora delar av Europa det finns det i Sverige en tradition att endast byta brännaren eller pannan. Tillverkare får sälja en godkänd pelletspanna eller pelletsbrännare separat.

Man får även i en enhet byta ut pannan eller brännaren då de kan betraktas som reservdel. Men man får inte skapa och installera otestade enheter då de blir en ny produkt. Man får med andra ord inte välja en brännare från en leverantör och en panna från en annan utan att ha dokumenterade test och beräkningsresultat för den kombinationen. Det är installatören som har ansvaret för att den produkt som installeras är godkänd.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -