Allt fler börjar få upp ögonen för närproducerat, som en integrerad del i ett ekologiskt hållbart samhälle. Men hur många av oss vet egentligen vad det är? Är närproducerad el detsamma som förnybar el? Eller handlar det om avstånd i kilometer? Vi på Villalivet reder ut begreppen!

Efterfrågan på närproducerad el ökar stadigt i Sverige, men vad är det egentligen vi efterfrågar? Många ser valet av närproducerat som ett aktivt sätt att få insyn i hur och var vår el produceras. Vi kan välja att skapa elen själva, eller investera i ett lokalt förankrat företag. Men hur nära bör egentligen den närproducerade elen vara? Här reder vi ut vad lagen säger, och ger exempel på vad närproducerad el kan vara!

[emaillocker]Det finns olika skäl till varför vi skulle välja närproducerad el. Den största anledningen för många är för att stärka lokala producenter och sitt närliggande näringsliv. Dessutom vill vi minska vår påfrestning på miljön. Vi kan också utmana oss själva att producera så mycket av vår egen el själv, både av klimatskäl men också för att det i längden gynnar plånboken.

närproducerad el

Närproducerad el så här säger lagen

Det finns inga särskilda riktlinjer som ställer särskilda krav på närproducerat. Idag betyder det, juridiskt sett, bara att det är producerat nära dig. Oftast menar vi att närproducerad el är lokalt eller regionalt förankrad, kanske känner du vindkraftsproducenten, är delägare i ett vattenkraftverk i närheten eller också producerar du och dina grannar egen solel? Närproducerat ska generellt inte blandas ihop med att det är ekologiskt.

  • Du kan vända dig till din kommun om du tycker att något felaktigt marknadsförs som närproducerat.

Exempel på närproducerad el

Idag kan man som privatperson få statliga subventioner när man producerar sin egen el. Investeringsstöd för installation av solceller, energilagring och ROT-avdrag för elproduktionsanläggningar är exempel på dessa. Allt fler svenskar söker investeringsstödet som du kan ansöka om på Energimyndigheten. Nedan följer olika exempel på närproducerad el![/emaillocker]

Solceller

Det kan vara den rekordvarma sommaren som har fått svenskarna att rusa till solcellsförsäljarna. Intresset för den här typen av närproducerade och självgenererande energiformen har ökat markant. Många BRF:er sätter upp solceller på taken och i villorna experimenterar många med att varva solel med andra uppvärmningsformer på vinterhalvåret. Det finns några olika typer av solceller, tunnfilmsolceller och kristallina solceller. Varje enskild cell genererar inte särskilt mycket el, och därför behöver man ofta en större yta för att få till en bra försörjning.

  • Det behövs inte längre bygglov för att installera solel eller solfångare.

närproducerad el

Bergvärme

Ett populärt sätt att utvinna energi för ett enfamiljshus är att installera bergvärme och försörja sig på den naturliga energin under jorden. Installationen går ut på att borra 50-200 meter djupa hål i marken (beroende på grundvattennivåns fördelning i det angivna området) med hjälp av en nedkyld vätska som omvandlar den naturliga värmen till energi. Tekniken är så pass utvecklad att det går att utvinna energi även om det är flera minusgrader kallt under marken.

Vindkraft

Många investerar idag i vindkraft och placerar in sig som delägare i en lokal vindkraftsanordning. Låg risk och god avkastning gör vindkraften gynnsam tillsammans med sina goda klimatfördelar. Vindkraften hör till vår starkaste förnybara energikälla i Sverige. Den kännetecknas av sina gigantiska vindturbiner som fångar upp vind med propellerliknande axlar. Rörelseenergin genererar elektricitet från en vind som blåser ungefär 4 m/s. Vill du själv bli delägare eller köpa el från ett lokalt vindkraftsföretag kan du googla reda på vilket företag som ligger nära dig.

Vattenkraft

Vattenkraften utvinns av de hårda strömmar som finns i vattendrag. Det finns både naturliga och konstgjorda vattendrag. Vattenkraften och vindkraften är moderna utvecklingar på ett gammalt sätt att utvinna energi från naturliga flöden (kvarnar av olika slag), och fungerar ofta som en bra reservkraft för sol och vind. Många menar att vattenkraftens påverkan på miljön är minimal, medan andra menar att den stör det svenska ekosystemet när den installeras i våra naturliga drag.

Vi på Villalivet hoppas att vi lyckades reda ut vad närproducerad el kan vara för något!