Vad är ett lågenergihus

Lågenergihus är ett allmänt namn för byggnader som förbrukar lite energi.

Allmänt brukar man säga att lågenergihus har lägre energiförbrukning än svenskt regelverk (BBR-kraven). Men inte så lågt som Passivhus eller Plus Energihus. I det svenska samhället finns inga tydliga ramar för vad ett lågenergihus exakt innebär. Däremot måste man alltid uppfylla Boverkets krav när det gäller energiförbrukning.

Ett lågenergihus

 

Boverkets krav på energiförbrukning:
– 55 kilowattimmar per kvadrat och år i hus med någon typ av värmepump eller elvärme.
– 110 kilowattimmar per kvadrat och år i hus med fjärrvärme, pellets eller vedeldning. Denna ska i höst sänkas till 90. Siffrorna är högre norröver i landet.

Det här är passivhus

Begreppet passivhus myntades av Dr Wolfgang Feist, som byggde Tysklands första passivhus och är grundare till Passivhaus institut i Darmstadt.
Syftet med konceptet passivhus är att det inte behövs någon tillförd energi alls, utan att lokalerna värms upp passivt genom att tillvarata värme från personer, elektriska apparater och instrålad sol – det vill säga hus utan värmesystem. På så sätt blir husen nästan självuppvärmda.
I ett passivhus fokuserar man på att minimera värmeförlusterna genom klimatskal och ventilation. Husen byggs med ett lufttätt och extremt välisolerat ytterskal, samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning.
Energimyndigheten har tillsammans med Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) tagit fram en kravspecifikation för passivhus i Sverige.

FTX – ett smart ventilationssystem

FTX-system för ventilation är ett system där från- och tilluftsventilation kompletteras med en värmeväxlare. Genom att förse ett FT-system med värmeväxlare kan värme överföras från frånluften till tilluften.
FTX-systemet hemma hos Marcus och Sandra styrs med hjälp av en fjärrkontroll. Genom denna kan man bland annat reglera luftflödet och värmetillförseln.

Lågenergihustillverkare

Företagen nedan är exempel på byggbolag som tillverkar någon form av lågenergihus.
• LågenergiHus i Sverige AB: www.lagenergihus.net
• Mälarvillan: www.malarvillan.se
• BothniaHus: www.bothniahus.com
• XNVillan: www.xnvillan.se
• Värsåsvillan: www.varsasvillan.se
• Martinsons: www.martinsons.se
• Västkuststugan: www.vastkuststugan.se
• Borohus: www.borohus.se
• Myresjöhus: www.myresjohus.se
• JM: www.jm.se

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -