- Annons -

Försäkringsbolagen ser en tydlig ökning av antalet vattenskador i svenskarnas hem. Vattenskadorna sker ofta i kök, badrum och källare och beror vanligtvis på läckage i rören. I köket beror ökningen framför allt på att fler hushållsmaskiner kopplas till vattensystemet. Diskmaskinen, kylskåpet eller din kaffemaskin kan läcka utan att du märker det, vilket kan ge omfattande vattenskador. Här skriver vi om hur du undviker vattenskador i köket.

Enligt Vattenskadecentrums statistik sker 34% av alla hemmets vattenskador i ditt kök, och orsaker kan vara att diskmaskin, kyl- och frys eller kaffemaskinen läcker. Denna typ av vattenskador brukar vanligtvis orsakas av en trasig vattenledning eller igensatta dräneringar. Vattenskadan kan sedan leda till förångat vatten som i sin tur leder till fuktskada. Fuktskador brukar som bekant vara besvärliga, därför är det av största vikt att du både upptäcker och åtgärdar läckage i tid. Frågan är: vad gör du då?

Om du upptäcker en vattenskada

Skulle du upptäcka ett vattenläckage hemma bör du först och främst stänga av huvudkranen för att avbryta vattentillförseln. Ibland är det inte helt uppenbart var läckan kommer ifrån, därför bör du alltid ringa en VVS-firma som kan titta på läckan åt dig. Därefter måste du ta reda på hur omfattande läckaget är och om det har pågått under en längre tid. Har det orsakat stora materialskador på väggar och golv kan du behöva byta ut det.

Kostnaderna för en vattenskada brukar täckas av din villaförsäkring, försäkringsbolaget  kommer dock att bedöma hur fackmannamässigt utrustningen varit installerad innan en utbetalning beviljas. Men följer du våra enkla knep kan du helt undvika vatten- och fuktmardrömmen.

5 tips om hur du förebygger vattenskada i kök

  1. Se till att det finns en avstängningsspak.

Sedan 2011 är det en branschregel att ha en en tydlig vattenavstängningsspak ovanför diskmaskin, espressomaskin eller annan vattenansluten utrustning. Även om de flesta vattenolyckor sker via diskmaskinen är det få som stänger av tillförseln när den inte är igång. Ha det som vana att stänga av vattentillförseln, precis som att du släcker lampan efter dig – speciellt om du ska bort på semester.

  1. Ha skydd under alla vattenanslutna apparater.

Ännu en branschregel som det är klokt att förhålla sig till är att ha läckageskydd under all vattenansluten utrustning. Ett sådant skydd minskar inte risken för läckage, men kan minska effekten av skadan.

  1. Installation av fasta maskiner ska skötas av en fackman.

Låt alltid en fackman installera dina vitvaror och annan el- eller vattenansluten utrustning.

I händelse av vattenläckage är det alltid bättre att kunna uppvisa dokument på att arbetet är utfört fackmannamässigt, då kommer du lättare kunna begära ersättning från försäkringsbolaget.

  1. Ha inga dolda rör.

Många läckor kan pågå länge, utan att du varken ser eller hör det. Dessa vattenläckor kan ge betydande skador och kan sätta sig i både väggar och bakom skåp. Undvik detta helt genom att göra vattenledningarna synliga. Då minskar du risken för oanade upptäckter.

  1. Skaffa en vattendetektor.

Det finns vattendetektorer som kan upptäcka minimala läckage. Se över utbudet och fundera på om det kan vara något för dig.

- Annons -