Få en friskare trädgård – Gilla djurlivet!

Gilla djurlivet! – Få en friskare trädgård!

I naturen pågår ett ständigt och nödvändigt arbete av en mängd nyttodjur. Gynna dem och du får en friskare trädgård, mer frukt och färre myggor.

Elin Debora är trädgårdsmästare och driver företaget Debora Garden.
Hon älskar att fånga trädgårdens olika skepnader, både estetiskt som designer och i ord och bild.

Vill du ha mer frukt att njuta av i trädgården? Då är det en bra idé att gynna humlor, bin och fjärilar. Till exempel genom att ha tidigblommande träd och buskar i din trädgård. Du kan också värna om ängsmark och lämna vägkanter och markstycken oslagna så djuren har en stor variation av örter att hämta nektar från.

djurlivet
Nyckelpigorna äter upp löss som kan finnas i din trädgård.

Humlesurr och pollinering

Humlornas stora övervintrade drottningar är först ut på våren för att starta upp populationen. Nu under sommaren syns arbetarhumlorna ivrigt besöka nektar- och pollenrika blommor. Humlor bygger bo i stenrösen, ihåliga träd, gamla musbon m.m.

Honungsbin

Bin som odlas för honungsproduktion kallas för tambin. Beroende på vilka blommor som finns i närheten av bikuporna så blir det olika smak och färg på honungen. För den som vill börja med bin hålls kontinuerligt kurser i biodling via olika förbund. En smart bisyssla!

Fjäril vingad

Fjärilar är inte bara vackra att se på utan också livsviktiga för många
växters pollinering. Flertalet fjärilsarter har specifika växter, som exempelvis nässlor och mjölkört, där de lägger sina ägg. Under regniga dagar kan en fjärilsholk ge skydd och den kan även bli en plats de kan övervintra på.

Nyckelpigor älskar löss

Nyckelpigor äter löss. På lusangripna växter lägger de sina gula små ägg i samlingar och inom kort kläcks
larverna som också de lever av löss. Viktigt alltså att låta bli kemisk besprutning för att få hjälp av dem.

Pantersnigeln, en trädgårdsvän

Tänk dig för innan du dödar en snigel så du inte tar livet av en pantersnigel eller leopardsnigel som de också kallas. De kan äta upp små mördarsniglar och skapa revir där de motar bort andra sniglar.

Fåglar är myggjägare

Småfåglar är fantastiska myggjägare, så gynna dem om du lider av mygg och knott. Sätt upp fågel-
holkar och locka flugsnappare, talgoxar, blåmesar och många andra fåglar till din trädgård.

Bygg en fågelholk

1

1. Såga sidostycken, fram- och baksida samt botten ur en och samma bräda.

 

 

 

2

2. Såga taket av en bräda som når ut en bit över sidorna på holken.

 

 

 

33. Spika fast en regel på bakstycket som holken kan sättas upp med. Spikarna får inte gå igenom till insidan.

4. Borra ett ingångshål som passar den fågelsort du vill locka.

5. Borra ett hål i nederkant in i framstycket med plats för en större spik som lätt tas ut när holken ska rengöras.

TEXT elin debora elin.debora@villalivet.se
FOTO elin debora samt ISTOCKPHOTO

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -

Relaterade artiklar