- Annons -

Hur du gör för att bygga en spaljé för dina klätterväxter

I vissa fall behövs en ställning för att växter ska kunna slingra sig uppåt, klänga mot en vägg eller mur och helt enkelt växa på ett sätt som ser bra ut i trädgården. En ställning med det syftet kallas spaljé. De kan tillverkas av flera olika material, bland annat metall, trä eller plast. Exakt hur de utformas beror främst på vilken typ av växt de ska stödja. I vissa fall monteras de på en husvägg eller ett plank, andra gånger kanske de är fristående.

bygga spalje för klätterväxter

Vilken typ av växter är det lämpligt att spaljera?

  • Det som brukar kallas klätterväxter eller klängväxter behöver något att kunna slingra sig i.
  • En del bärbuskar eller buskar som används som prydnad brukar bli väldigt vildvuxna om inte en spaljé används.
  • För fruktträd är det bra att bygga en spaljé för att de ska kunna frodas och växa på höjden.

Oavsett om du har en liten eller en stor trädgård är det nästan alltid en fördel att spaljera. Det tillåter växter att fortsätta att växa på höjden snarare än att breda ut sig i sidled, vilket gör att du kan utnyttja ditt trädgårdsutrymme mer effektivt. Många som inte använder tekniken beskär sina växter så mycket att de aldrig blir mer än mindre buskar. Ytterligare en fördel med att bygga en spaljé är att växter kan utnyttja solen bättre om de kommer upp en bit från markytan. När du odlar med spaljé har du möjlighet att få växter att trivas något längre norrut än normalt.

Nackdelen med tekniken är att den kan tillåta bärbuskar och fruktträd att växa så högt att det blir besvärligt att beskära dem och plocka mogna bär eller mogen frukt. Lösningen kan vara att använda en stege eller helt enkelt se till att inte bygga en spaljé för hög.

bygga spaljé

Vad behövs för att bygga en spaljé?

En spaljé är en ganska enkel konstruktion och du klarar dig bra med vanliga verktyg som hammare, fogsvans och en borrmaskin. För att mäta och märka behöver du en tumstock och en snickarpenna. Angående material behövs virke i lämplig dimension, distansklossar för att få ut spaljén en bit från den vägg, mur eller plank där den ska fästas, samt någon form av fästanordning. Sedan förutsätts att du använder hakar och ögleskruvar.

bygga spaljé klätterväxt

Förberedelser

1. Var på tomten har du tänkt att spaljera? Undersök lämpliga ytor där en spaljé kan fästas som till exempel en plats på husväggen, ett plank eller en mur.

2. Vilka växter har du tänkt spaljera? Det hjälper dig att avgöra storleken på spaljén du ska bygga.

3. Beräkna hur mycket virke och övrigt material du behöver köpa in.

4. Gör inköpen i lämplig bygghandel.

bygga spaljé engelsk stil

Steg-för-steg

1. Använd fogsvansen och kapa till alla läkt som du ska använda för att bygga din spaljé.

2. De stående ribborna spikas fast i det understa och det översta träet för ramen.

3. Övriga liggande ribbor spikas fast mot alla stående ribbor.

4. Efter det vänder du på spaljén och bockar alla genomgående spikar mot hårt underlag.

5. Använd en borrmaskin för att förborra distansklossarna.

6. Distansklossarna fästes med hjälp av ögleskruv i där det är lämpligt.

7. Gör en noggrann mätning och förbered den plats där du ska fästa spaljén, till exempel väggen.

8. Ordna upphängningen och se till att den fungerar korrekt. Annars måste du justera.

9. Nu kan du ta ner din spaljé. Måla den och snygga till den.

10. När den har torkat färdigt hänger du upp den permanent.

Övrigt att tänka på

När du ska bygga en spaljé bör du satsa på att göra den enkel och lätt. Vad man däremot inte får slarva med är stabiliteten. Spaljén måste tåla den påfrestning den utsätts för av växterna och av klimatet. Särskilt viktigt är att konstruktionen är stadigt förankrad i den mur, plank eller husvägg där den ska sitta. Exakt hur denna förankring görs beror på det enskilda fallet, men de fästen som används bör med fördel vara rostskyddade. Då står de emot fukt bra, vilket ökar livslängden. Om möjligt är det rekommenderat med ett fäste där det går att lyfta ner spaljén från väggen. Bland annat är det smidigt om den behöver underhåll. Trots allt kan det vara lämpligt att bättra på färgen med jämna mellanrum eller göra någon form av mindre reparation. Därför är till exempel stormkrokar och skruvöglor ett effektivt sätt att fästa spaljén.

Trä är det vanligaste materialvalet. Det kan tyckas konstigt med tanke på att det kräver mer underhåll. Dock har det visat sig att växter får bra fäste när de ska klättra på trä. De tycker inte om den glatta ytan av plast på samma sätt. Om du väljer att bygga en spaljé i metall kan den göras mycket tunnare och ändå ha god hållbarhet. För den som vill ha en riktigt diskret spaljé kan det vara en lösning. Samtidigt ska man komma ihåg att en träspaljé passar bra mot de flesta husväggar, murar och plank, till skillnad från en spaljé i metall. Till exempel ser en träspaljé bra ut mot en tegelvägg. I regel är det smart att måla träet. Då blir det mer motståndskraftigt mot fukt och kan få ett mer tilltalande utseende. Använd inga medel för ytbehandlingar som kan vara skadliga för växterna.

- Annons -