Hem Trädgård Växter & Odling Bekämpning Jape Produkter AB Protox Svamp

Jape Produkter AB Protox Svamp

Effektiv vattenbaserad fungicid mot svampangrepp i trä, murverk och betong.
Kategori:

Beskrivning

Användningsområden:
Mot rötsvamp och missfärgande svamp på trä samt mot hussvamp på murverk inomhus. Kan användas i både förebyggande och bekämpande syfte mot t.ex. Äkta Hussvamp, brun- och vitrötesvampar samt blånad och mögel. Får inte användas på trä som är i kontakt med mark eller vatten. Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

Egenskaper:
Vattenbaserad effektiv fungicid mot trädnerbrytande och missfärgande svampangrepp i trä, murverk och betong. Innehåller UV-aktiva ämnen för okulär ytkontroll med UV-lampa. Innehåller ej borsyra. Begränsad urlakning och diffusion i materialet, Svamp-Fri Protox förblir koncentrerad där den har applicerats. pH-värde c:a 7. Lättflytande och sprutbar även vid låga temperaturer.

Bruksanvisning:
Späd med vatten. Applicera med lågtrycksspruta med flatstrålsmunstycke, pensel, roller eller genom doppning. Djupgående behandling utförs med impregneringsventiler i borrade hål. Lägsta användningstemperatur: 5 °C. Bearbetning av trä såsom borrning och kapning ska ske innan behandling. Trä som är väderutsatt eller där risk för kondens finns ska övermålas efter behandling.

Åtgång (Brukslösning):
Murverk:
bekämpande: 0,75 l/m²
förebyggande: 0,5 l/m²
Trä:
bekämpande: 0,5 l/m²
förebyggande: 0,25 l/m²

Bekämpningsmedel klass 2, reg nr 5143

- Annons -