- Annons -

Sprickor i hus

Oftast är våra hem en av de största investeringarna vi gör i våra liv. Därför är det både självklart och viktigt att det inte finns sprickor i väggarna – eftersom de kan vara en tydlig indikation på att det finns strukturella skador. Dessa skador kan senare få dyra konsekvenser.

Olika sprickor har olika konsekvenser. Det är därför väldigt viktigt att veta hur man bedömer orsaken och hur allvarliga sprickorna i väggarna är för att sedan kunna avgöra den bästa åtgärden.

Jag har sprickor i väggarna – hur allvarligt är det?

Ingen spricka i huset är välkommen, men det finns skillnader mellan mindre och tunna sprickor som kan lappas upp med mindre ansträngning eller om det är större sprickor som kan indikera allvarliga strukturella problem. Kortare eller tunnare “hårfina” sprickor är vanligtvis ofarliga och ytliga – de dyker upp på väggytan och är inte relaterade till husets struktur eller dess fundament. Dessa sprickor kan vara trista och fula men pekar vanligtvis inte på allvarliga skador utan är till stor del endast kosmetiska och fula.

Större sprickor är emellertid ofta resultatet av pågående byggnadsrörelse eller externa problem som kan äventyra husets strukturella konstruktion. Orsaken till stora sprickor kan vara väldigt kostsamt att reparera och påverka värdet för huset negativt och i vissa fall även äventyra säkerheten för de boende.

Vad kan orsaka sprickor?

Det finns ett antal olika anledningar till att sprickor uppstår. En av de vanligaste orsakerna till betydande väggsprickor är förändrade förhållanden i jorden under markytan som ger instabila markförhållanden och leder till strukturell rörelse. Marken under ditt hus kan till exempel bestå av löst komprimerad jord eller reaktiv lera-/jord, som påverkas av varierande fuktnivåer i marken.

Överflödigt vatten i marken som orsakas av till exempel väderleken så som kraftigt och ihållande regn kan leda till att marken förändrar sig och drar till sig mycket fukt och vatten. När marken sedan torkar ut och krymper vid varmt väder eller torka ändras förhållandena igen och kan göra att fundamenten förskjuts och byggnadens grund blir ojämn över tid.

Ytliga sprickor kan också bildas som ett resultat av säsongsförskjutningar. Det är vanligt att hus upplever små och knappt märkbara rörelser som ett resultat av att byggmaterial reagerar på ålders-, väder- och temperaturförändringar. I folkmun kallar man det ofta att huset ”sätter sig” eller att “huset sjunker”. Värme- och fuktförändringar kan också påverka färgen så att den sträcker sig och går sönder, vilket resulterar i synliga kosmetiska sprickor.

Jag har sprickor I väggarna – vad gör jag? Vad ska jag se upp för?

Det viktigaste är att inte drabbas av panik. Ta god tid på dig för att försöka förstå situationen och därmed hitta den bästa lösningen. Du kan börja med att mäta sprickan med en linjal så att du kan bedöma dess storlek. Det ger dig en indikation på hur allvarlig sprickan är.

När du har gjort det kan du ställa dig själv följande frågor:

  • Är sprickan 5 mm eller bredare?
  • Är sprickan taggig eller i ett sicksack-mönster? Och kommer sprickorna från fönster, dörröppningar eller annan inramning?
  • Är sprickan utomhus? Trappas det i tegel eller följer längs murbruk?
  • Är dörrar och fönster feljusterade eller svåra att öppna och stänga?
  • Lutar golven också eller verkar de sjunka?

Om du svarar ja på någon eller på alla dessa frågor så kan sprickorna eller sprickan indikera på strukturella skador eller problem med markförhållandena som ditt hus står på. Det betyder att du bör konsultera med en sakkunnig, exempelvis Geobears sättningsexperter, för att få råd om hur du bäst kan reparera skadan.

Det är möjligt att sprickorna är ytliga sprickor, orsakade av naturliga så kallade säsongsförskjutningar och-/eller strukturell sedimentering. Det är trots det lämpligt att vidta åtgärder för att åtgärda dessa sprickor, exempelvis tejpning, omslutning och ommålning, men det finns naturligtvis en liten oro för allvarliga men kortvariga skador.

I slutändan kan ökad kunskap om hur sprickor bildas och vad konsekvenserna är förhindra extra stress och onödiga kostnader.

Om du är osäker på hur du bäst kan bevara ditt hem, kan en byggnadsingenjör eller ett professionellt markteknikföretag som Geobear inspektera fastigheten och ge ytterligare information om just din situation.

För mer information och råd om sprickor i ditt hem, kontakta Geobear på telefon eller besök följande länk.

Boka en tid för sättningsrådgivning

Via telefon:

010- 14 550 15

 Via e-post:

[email protected]

 Adress:

Kistagången 20B, 164 40 Kista

- Annons -