Så sparar du pengar med solpaneler

Så sparar du pengar med solpaneler

Att solpaneler är en klok investering, har alltfler villaägare tagit till sig. Att producera egen el och därmed minska sitt beroende av elbolag, lockar villaägare, såväl nybyggare som ägare av äldre hus. Med en snabb teknisk utveckling har el från solen blivit effektivare, billigare och därmed en investering med kort återbetalning på 8–11 år. Och inte bara det. En spargris för framtiden när villaägaren blir sin egen mikroproducent av el. Så här går det till!

Gamla fördomar. Solen ger försumbar energi, det är opålitligt, klumpigt och dyrt. STOPP. Det är dags att tänka om! Inget kunde vara mer fel i en tid när solenergin närmast explosionsartat vinner mark gentemot andra energislag. Utvecklingen går svindlande snabbt mot en värld som alltmer skapar el från solen. Universums starkaste och mest pålitliga energikälla! Och nu handlar detta inte bara om soldränkta Spanien eller Kalifornien. Med den snabba teknikutvecklingen och ökad kunskap är det idag en mycket god affär att satsa på solcellspaneler på svenska villor.

solpaneler

Att producera egen el är enkelt och bekymmersfritt

För varje år som solcellspaneler utvecklats har de blivit billigare och effektivare. Helt enkelt mer el för pengarna. Att montera ett 20-tal paneler, vilket är lite av standard för en normalvilla, tar en till två dagar och därefter kopplar en behörig elektriker in panelerna till husets elcentral. Allt kan vara på plats på ett par dagar och omgående börja producera el. El som antingen ”bromsar” din elmätare, eller under soliga sommardagar, får din elmätare att gå ”baklänges”.  Den solel som alstras från panelerna används först av husets elförbrukare och tränger på så sätt undan den el som annars hade köpts in från elhandelsbolaget. Villaägaren blir en mikroproducent och säljer vid överskott el till elhandelsbolaget med förtjänst.

 • Känslan av att bli mindre beroende av elbolagen är skön. Att veta att man faktiskt producerar egen el och att man använder 100 procent närproducerad och miljövänlig energi är fantastisk. El från solen är bra för hjärtat och plånboken. Exempel på solcellsanläggningar visar att det inte bara handlar om att spara, utan även tjäna pengar, säger Richard.

Som ”mikroproducent” av el får villaägaren inte alstra mer el än man förbrukar på årsbasis. Om man gör det gäller andra regler och tillstånd. Och intresset för solens kraft växer sig allt starkare i svenska villakvarter. Solen är het helt enkelt. Huskoncernen OBOS bekräftar att cirka vart tionde nyproducerat hus idag levereras färdiga med solpaneler på taket.

 • Det har varit en fantastisk utveckling de senaste åren och idag säljs vart tionde nytt hus från vår koncern med solceller, och tillväxten är stark. Det känns verkligen som att proppen har släppt och det är en härlig tid att verka i med en så fin och viktig utveckling för miljön, säger Joakim Henriksson som är VD för OBOS-koncernen där bland annat Myresjöhus och SmålandsVillan ingår.

Att sälja elen är enkelt…och lönsamt

När du beslutat dig för att installera solcellspaneler på villan gäller det att maximera nyttan av satsningen. Innan du kör igång anläggningen är tipset att leta noggrant bland elhandelsbolag som är villiga att betala mer för din gröna el.

 • Vissa elhandelsbolag har en utpräglad grön profil och betalar mer för den el som villaägaren kan leverera ut i systemet. Det kan skilja mycket per kilowatttimme så det lönar sig att jämföra och välja rätt. När man säljer el som mikroproducent får man faktiskt in pengar från tre håll. Nätägaren, elhandelsbolaget och en årlig skattereduktion på 60 öre per kilowattimme. Så om man gör matten inser man att det kan vara en riktigt bra avkastning på solel, säger Richard.

El från sol olika effektiv beroende på plats

Med ett 20-tal solcellspaneler på taket på en vanlig villa kan solen generera 5000 – 7000 kwh per år. En direkt besparing på cirka 8 000 kronor i elkostnader. Skillnaden beror på hur mycket soltimmar den aktuella orten har. Oftast kan man skörda mer solenergi om man bor kustnära eller vid en stor sjö men idag är panelerna så effektiva att nyttan är odiskutabel oavsett var man bor.

Utseendet lika viktigt som insidan

När diskussionen om solpaneler dessutom flyttar in till frukostbordet och hela familjen engagerar sig har utseendet på panelerna blivit allt viktigare. I takt med att solpanelerna utvecklas tekniskt och producerar mer el till mindre kostnad satsar tillverkarna även alltmer på design. Från att tidigare ofta varit blåskimrande paneler med aluminiumfärgade ramar har nu exempelvis NIBE lanserat helsvarta paneler som standardpaneler. Med satsning på sol-paneler i ”All Black” erbjuds en djupsvart panel som ger ett exklusivt utseende.

All Black är ett exklusivt tillval hos flera leverantörer men standard hos NIBE. Solpanelerna är självrengörande och har en beräknad livslängd på minst 30 år, med oförändrad förmåga att förvandla solens strålar till 100 procent miljövänlig el.

 • Idag är tekniken väl inkörd och alla barnsjukdomar är sedan länge borta. Solens kraft är odiskutabel. En investering i solpaneler kan räknas hem på ungefär 8-11 år och skapar värde i decennier därefter. Att dessutom kunna visa upp för sina grannar att man gör en insats för en hållbar värld ger som sagt värden utöver det krasst ekonomiska, avslutar Richard Carlholmer, solexpert på NIBE Energy Systems i Småländska Markaryd.

Tips om solpaneler

 • Vanlig installation är 20 solpaneler på 6 kW som ger cirka 5 000 – 7 000 kwh per år.
 • Standardinstallation med 20 paneler sparar cirka 8 000 kr per år i elkostnader.
 • Materialkostnad för 6 kW solcellspaket med 20 paneler och växelriktare cirka 99 750 kronor.
 • Återbetalningstid cirka 8-11 år beroende på bidrag, eget arbete och läge etc.
 • Optimal lutning på paneler är 10-45 grader (takens vanligaste lutning).
 • Solpaneler ger vanligtvis mest el under perioden mars till september.
 • Monteras med takfästen och aluminiumskenor cirka 5 centimeter ovanför taket.
 • Bygglov krävs normalt INTE om panelerna följer takets lutning. OBS: Kontrollera med kommunen.
 • Du kan antingen få ROT-avdrag för 30 procent av montage och installationskostnader eller söker du statligt solcellsbidrag på 20 procent av totalkostnaden.
 • Du kan få skattereduktion med 60 öre/kwh för den överskottsenergi du matar ut i nätet.
 • Paneler får monteras av privatpersoner men all elinkoppling sker av behörig elektriker.
 • Solpaneler kräver inget underhåll. Paneler är byggda av kiselkristaller och täckta med specialglas.
 • Solpaneler ger optimal energi i söderläge och fungerar i alla väderstreck, men undvik norrläge.
 • Som ”mikroproducent” av el får man inte alstra mer el än man förbrukar på årsbasis.
 • Solel ”bromsar” elmätaren då solel förbrukas före inkommande el från elhandelsbolaget.
 • När solpaneler genererar mer el än huset använder för stunden säljs överskottet.

Läs mer om NIBE:s solcellspaket