Att basta är superhärligt, om bastubadet i sig sker under trygga omständigheter. Hela upplevelsen kan förvandlas till något mindre trevligt och minst ut sagt farligt om bastun inte är säkert byggd. Det gäller att bastu regler och krav som finns på denna typ av byggnationer uppfylls, att du tänkt igenom ditt bastubadande ordentligt och tänker på vett och etikett för att bastandet ska bli trevligt.

bastu regler

Värme, el och fuktig miljö är något som egentligen inte går speciellt bra ihop, om man inte pratar om en bastu. Därför är det extra viktigt att en bastu, som faktiskt består av denna kombination, är säker i sitt uppförande. Annars kan det gå riktigt fel. För det första så måste ett bastubygge följa alla regler som finns kring det. Det finns till exempel bastu regler om aggregatets avstånd till tak och om avstånd till brännbar vägg eller räcke, inbyggnation av skorsten, brandskyddsskivor med mera. Fråga gärna hos återförsäljare av färdiga bastur och aggregat för mer ingående information.

Här ger vi tips på vad du behöver veta och vilka bastu regler som finns för att du ska kunna basta säkert.

El och ventilation för bästa bastusäkerhet

När det kommer till el i bastu så är det en av de viktigaste parametrarna när det kommer till din säkerhet i bastun. Är elen inte korrekt dragen, kan det medföra direkt livsfara i sådana fuktiga och varma miljöer. Se alltid till att anlita en elektriker för elinstallation i bastu, som kan utföra allt från installation av belysning till aggregat och allt annat elen kan behövas dras till.

Se även till att ventilationen i bastun uppnår rätt standard. Det ska vara ordentligt genomdrag på ventilationen och den ska kontrolleras regelbundet för att minska risken att den sätts igen av damm eller smuts. Är ventilationen dålig blir även luften dålig i bastun. Dessutom kan igenproppade ventilationssystem innebära en brandfara. Likaså om du har en vedeldad bastu måste även skorstenen vara ordentligt sotad då en osotad skorsten innebär en stor säkerhetsrisk i detta avseende.

En annan sak som är bra att veta rörande ventilation och säkerhet har att göra med bastudörren. Det är viktigt att dörren är ordentligt byggd för att inte släppa ut för mycket varmluft från bastun, samtidigt får den inte vara helt tät för då blir luftströmningen dålig. Men det viktigaste med dörren är att den är säker för bruk, och med det menas att den är lätt att öppna och stänga. Dörren ska inte kärva, det vill säga svälla av fukt och värme så att den blir svår att öppna, och den ska inte kunna låsas på något sätt. Tänk även på att dörrens handtag inte ska bli för varmt under bastningen.

bastu regler

Att tänka på om aggregatet

Det mest brandfarliga i en bastu är såklart aggregatet, så största fokus måste ligga på att allt kring detta blir rätt. Placera det korrekt, och observera att reglerna kring detta skiljer sig åt beroende på om det är ett vedeldat eller eldrivet aggregat. I en vedeldad bastu bör säkerhetsavståndet till brännbart material vara minst 50 centimeter. När det kommer till elvarianter ska de stå helt fritt i bastun och ha en takhöjd på minst 1,9 meter för de minsta aggregaten. De större behöver således en högre höjd till taket.

Skaffa ett aggregat med värmespärr och ställ in spärren på 110 grader för att luften i bastun inte ska kunna bli varmare än så. Är värmen högre än så blir det för varmt och farligt. Installera skydd kring aggregatet så att brännskador och olyckor förebyggs, det kan vara ett räcke till exempel. Se även till att ytan kring aggregaten är väl tilltagen. Det ska alltså inte vara svårt att gå förbi aggregatet, utan det ska finnas tillräckligt med utrymme för att ta sig säkert förbi utan att riskera att bränna sig.

Se alltid till att det finns vatten tillgängligt nära bastun. Det bästa är att installera en slang eller en kran i nära anslutning. På så vis kan du både fylla på till hinken i bastun och kan kunna släcka eventuell eld om oturen är framme.

Bastu regler – vett och etikett

När du väl har installerat bastun och sett till så den blir regelbundet kontrollerad så finns det fortfarande lite fler basturegler att ha koll på, och det är när det kommer till vett och etikett. Därför har vi sammanställt en liten lista med saker att tänka på under själva bastubadandet:

 • Tävla inte med dina bastukamrater om vem som klarar varmast eller längst tid i bastun.
 • Att dricka några få bastuöl är ok, men inte att dricka för mycket. Drick mest vatten, att basta är uttorkande.
 • Var lågmäld i bastun, det är en plats där varje individ ska få ro.
 • Basta endast naken om du och dina bastukamrater känner sig bekväma med det.
 • Använd alltid en handduk eller någon annan typ av sittunderlag.
 • Stressbasta inte, låt bastubadet ta sin tid.
 • Häll aldrig på vatten utan att fråga först. Men säg inte heller nej när andra vill hälla på. Blir det för varmt får du helt enkelt gå ut och svalka dig.
 • Ät inte i bastun.
 • Duscha alltid innan bastun och duscha av dig svett emellanåt.
 • Försök alltid stänga dörren snabbt vid in och utpassering, annars vädras mycket av värmen ut.
 • Ligg inte ner i bastun om du inte bastar ensam.