Överlåtelsebesiktning – så går det till!

KATEGORI

En överlåtelsebesiktning är en synbar inventering av en fastighet. Enligt Jordabalken ligger det på köparens ansvar att se till att en fastighet inte har brister som upptäckts efter det att köpet gjorts.

Besiktningsmannen gör en kontroll över synbara fel, men gör inga ingrepp på fastigheten för att upptäcka dolda fel. Lagen ställer inga krav på besiktningsmannens yrkeskunskaper, men det finns några tumregler man som köpare kan förhålla sig till.

husbesiktning

En överlåtelsebesiktning görs för att säkerställa att köpet av en fastighet motsvarar de tekniska förväntningar av det fysiska skick som en köpare har på en egendom.

I Jordabalken (1970:994) kapitel 4 §19 framgår förvisso att köparen har rätt till att göra avdrag på köpet om en fastighet som sålts inte stämmer överens med beskrivningen. Detta tillämpas dock inte om bristerna hade kunnat upptäckas vid en överlåtelsebesiktning eller om bristerna är jämförbara med liknande fastigheter, då åberopas köparens undersökningsplikt. Det betyder med andra ord att det är köparens ansvar att se till att en besiktning görs.

Om bristerna upptäcks efter att köpet har genomförts kommer säljaren alltså inte bli ersättningsskyldig. Därför är det viktigt att genomföra en besiktning innan köpet har genomförts.

Pris och utförande av överlåtelsebesiktning

Det är inte lagstadgat vad en överlåtelsebesiktning ska omfatta, inte heller vem som får utföra den. Många blir stressade över detta faktum och är rädda att råka anlita en oseriös besiktningsman. Priset kan variera mellan allt från 5000 till 15000 kronor eller mer, beroende på hur stor fastigheten är och hur lång tid besiktningen tar.

Se till att begära ut en offert från ett par olika för att få en bra koll på vad det kommer kosta.

besiktning

Att anlita besiktningsman

Lagen ställer inte krav på vem som får utföra en besiktning och det råder fri företagsamhet på området. En utbildad besiktningsman har en byggingenjörsexamen, sedan delas de in två kategorier: godkända och auktoriserade.

De två kategorierna innebär samma utbildning – det som skiljer dem åt är att de auktoriserade har genomfört 40 stycken besiktningar de senaste två åren och har därmed mer yrkeserfarenhet.

Detta kan du tänka på när du ska anlita en besiktningsman:

 • Begär tidigare referenser vid offertförfrågan
 • Se till att hon eller han har ansvarsförsäkring
 • Närvara vid besiktningen, då har du chansen att diskutera hur omfattande de eventuella bristerna är

Upplysningar och okulär kontroll

Alla hus behöver renoveras med jämna mellanrum. Besiktningsmannen genomför en opartisk kontroll av husets fysiska skick i förhållande till dess ålder och konstruktion. Värt att ha i åtanke är att man gör en övergripande kontroll för att hitta synbara fel.

Besiktningsmannen använder ett standardiserat besiktningsdokument och börjar med att granska de upplysningar som säljaren kommer med. Sedan genomför besiktningsmannen en okulär kontroll, man undersöker bland annat:

 • Byggnadens alla rum inklusive källare, vind och garage
 • Fasaden
 • Kringliggande mark runt fasaden

Besiktningsmannen genomför en riskanalys om hon eller han bedömer att det finns några uppenbara risker, som sedan sammanställs till en noggrann rapport – överlåtelsebesiktningen.

husinspektion

Vad tittar man inte på?

Det ingår inte i besiktningsmannens uppgift att göra några ingrepp för att göra kontroller av huset. Besiktningsmannen kan se uppenbara fel och kan då rekommendera dig att kontakta en elektriker eller annan hantverkare för en mer specialiserad och djupgående kontroll. Detta kräver säljarens tillstånd, eftersom det ibland kan innebära större ingrepp på fastigheten.

Detta genomför besiktningsmannen inte:

 • Fuktkontroll
 • Radonmätning
 • Provtryck av skorsten
 • Grundlig kontroll av avlopp (övergriplig kontroll görs)
 • Vattenprov
 • Ventilationstest

Om överlåtelsebesiktningen visade stora brister?

Alla fastigheter har en del brister. Bedömer köparen att bristerna är för omfattande och att besiktningsmannens riskanalys ser allvarsam ut kan man dra sig ur ett köp så länge köpekontraktet inte signerats. Man kan också dra tillbaka sitt bud, förhandla ner priset eller begära att säljaren åtgärdar problemen innan köpet görs. Lycka till!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

- Annons -

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

15,650FöljareGilla
18,944FöljareFölj

Måste läsas

- Annons -